2011. február 17., csütörtök

Hollywood átlátszó pszichológiai háborúi

Habár sokan úgy érezzük, „bennünk” már más szelek fújnak, és egy ideje megváltozott az életünk, akkor sem tagadhatjuk le a kort, amiben felnőttünk, amiben szocializálódtunk, vagy amiben megöregedtünk. Ez a megállapítás egyrészt – saját magunkat megmosolygó – önkritikához vezet, másrészt annak felismeréséhez, hogy nem mindig láttunk (!) úgy, ahogy ma. Kár lenne tagadni! Kortársaink jelentős részével együtt sokunkat magával ragadott a „rendszerváltás” következtében benyomult nyugati világ eszmerendszere, látszólagos ideologizált szabadsága, és bizony ettől a hirtelen ránk tört „fényűzéstől” sokan nem láttuk, hogy kik és miért mozgatják a reflektorokat. Sokunkat megtévesztett az amerikai minta!
Ez a hosszú bevezető után elérkeztünk az életünket – nyugodtan mondhatjuk – mérgező nyugati eszmerendszer sokunkat álomvilágba ringató egyik fő fegyveréhez: a filmiparhoz.
Ha valaha létezett valódi háborúkat támogató sikeres ideológia, akkor a hollywoodi filmgyártás kiagyalóit nyugodtan hívhatjuk aranyérmesnek ebben a kategóriában. Talán nem tévedünk nagyot azzal a kijelentéssel, hogy az elmúlt évszázadban százmilliók életét befolyásolták észrevétlenül (!) Los Angeles hegyei közül kikerülő produkciók, melyekkel megalapozták a „demokrácia” – azaz a háttérhatalom – aktuális hódításához szükséges ideológiai alapot.

Azonban mára Hollywood pszichológiai háborúi átlátszóakká váltak. „A király meztelen”.

A történetéről röviden: A hollywoodi filmgyártás az 1910-es évektől kezdve meghatározó eleme a filmiparnak, útja során Amerika és a világ filmgyártásának fővárosává fejlődött. 1920-ra Hollywood éves termelése elérte a 800 filmet. A 30-as években föllépett egy bizonyos igény a kormányzat részéről a filmek cenzúrázását illetően. Ettől kezdve minden forgatókönyvet előbb jóvá kellett hagynia a Produkciószabályozó Igazgatóságnak (Production Code Administration – PCA), s csak az után filmesíthették meg. Ezek a szabályozások is elősegítették a gazdasági fellendülést, s a néhány nagy stúdió ellenőrzését (!) a filmipar felett. A következő évtizedben Hollywood hihetetlen sikereket produkált, s külföldön forgalmazott filmjei a világon forgalmazott összes produkció 65%-át tették ki. Hollywood neve azonosult a csillogással és azzal a varázslattal, amit amerikai filmnek neveznek. És még valami mással is…

Látni fogjuk, hogy Hollywood már az egészen korai időktől kezdve berendezkedett arra, hogy az épp aktuálisan folyó hódításokhoz igazodóan, azokat igazolva (!) megteremtse a szükséges ELLENSÉGKÉPET. A recept minden korban tökéletesen ugyanaz… Kezdjük az elején!

Indiánok. A filmgyártás hajnalán javában folyt az amerikai földrész még élő őshonos indián kultúráinak, élettereinek kiszorítása, de eddigre már megtörtént az emberiség egyik legförtelmesebb eseménye, az indiánok elleni valódi népirtás. Ezt a tényt az álomgyár mesterei, a honfoglalók igyekeztek a szükséges ideológiákkal megmagyarázni, vagyis elferdíteni, ez pedig abban nyílvánult meg, hogy szinte az összes „western” film a hős cowboyok küzdelméről szól a vérszomjas, gonosz, skalpoló indiánok ellen.
Mielőtt rátérnénk konkrét filmelemzésekre, az előzőekben megalapozott látásmóddal szaladjunk végig az elmúlt század aktuális mumusain! Akik ellenkeznek, amikor Hollywood manipulatív, negatívan befolyásoló, félelemkeltő erejéről hallanak, most elgondolkodhatnak.

Németek. A gyarmattartó Anglia, és az azzal tulajdonképpen szövetséges USA elitjének gazdasági – és a kapitalizmus felsőbbrendűségébe vetett hitéből fakadó ideológiai – érdekeit igencsak sértette az ezeket magasan meghazudtoló német nemzetszocializmus által hajtott gazdasági motor és annak gyors sikere. Érthető módon ezt a – nyugati elit által kreált társadalmi kép („demokrácia”) hatalmát meghazudtoló – sikeres alternatívát örökre száműzni szándékoztak a Földről. Ennek érdekében a II. világháborút követően, de talán már az azt megelőző időktől kezdve jó néhány évtizedig a háborús filmekben a németek „kapták” a főgonosz szerepét. Ezen nincs mit szépíteni, ~99%-ban nácik elleni rettegésre épültek ezek a filmek.

Oroszok. Idővel a németeket részben felváltotta az oroszoktól való félelem (keltés!), ezért – részben jogosan – a németek mellett/után az oroszok lettek az amerikai filmek főmumusai. Generációk nőttek fel a német fekete egyenruhások, és az orosz kémekről való félelemben! Félreértés ne essék, természetesen sem a németeket, sem az oroszokat nem akarom mentegetni, de az elemzés szempontjából érdemes megfigyelni a produkcióban ellenük keltett hihetetlen gyűlöletet, amely egészen koragyermekkortól kezdődően határozta meg a nyugati társadalmakban felnőtt emberek világnézetét, azaz kiket kell gyűlölni! Ez az igazi rasszizmus!

Vietnámiak. Ezt talán nem kell magyarázni, minden hollywoodi vietnámi háborús filmben a hazájukat védő ázsiaiak lettek a kis sárga ördögök… elterelve a figyelmet a tényről, hogy tulajdonképpen az amerikai katonák mi a lófsz.t is kerestek ott?! Sőt ezekben a filmekben rendszeresen az oroszok jelennek meg, mint fegyver-támogatók, tehát egy filmben rögtön megjelenhet két utálandó nép is. Történelmileg talán igazolható ez az utóbbi felvetés, de ha már itt tartunk tisztázandó az is, hogy pontosan milyen amerikai fegyvergyáraknak, vegyigyáraknak (MONSANTO) volt érdeke a háború elhúzódása, valamint az is, hogy a CIA mit profitált a hadsereg által kiépült drogkereskedelemből…

Arabok. Egy nagy ugrással elérkeztünk a már a látszatra sem ügyelő – demokratikus – háborúkhoz, a Közel-keletre. Elenyésző azon filmek száma, amelyekben a civil lakosságot rettegésben tartó, robbantgató terroristákat NEM arab származású színészekkel játszatják. Az Öböl-háborúról szóló filmek és sorozatok skáláján sem igazán találni olyat, amelyik a hazájukat védő lakosok szemszögéből mutatná be a valódi agresszort, a valódi hódítót. Miután kiderült, hogy nem találtak semmilyen tömegpusztító fegyvereket Irakban, az azokkal való riogatás okafogyottá vált, ezért kitalálták, hogy demokráciát kell építeni ott… Az újabb filmek már ezen utóbbival ideologizálják a gyarmatépítő megszállást. A nukleáris fenyegetéssel való riogatást pedig áttették egy országgal keletebbre…

Kínaiak. Láthatóan a kínaiakkal óvatosabban bánnak a nyugati szemfényvesztő trükk-mesterek, ennek talán az az oka, hogy a távol-keleti ország kezében lévő amerikai állampapír-állomány összege ~844 milliárd dollár, valamint jelentős gazdasági erővel rendelkeznek a kínai mamutcégek az „álomföldrészen”. Ettől függetlenül hol lenézően mosogatófiúként, hol becsempészett szerencsétlenként, hol kínai maffiaként vannak ábrázolva a filmekben ferdeszemű embertestvéreink. Ők az egyik legfrissebb ellenségkép, de azért még csak finoman adagolják a közvéleménybe.
Lehetne még folytatni a felsorolást, de részben fentiek alátámasztására, illetve egy tágabb világszemlélet elérése érdekében nézzünk néhány konkrét példát!

Ryan közlegény megmentése
A második világháborút feldolgozó filmek közül talán ez az eddigi leghatásosabb film, látványát tekintve legalábbis biztosan, azonban... Nincs az a mozi néző, aki az első húsz perc elteltével ne gyűlölné szívből a németeket! Soha nem látott élethűséggel vágják az arcunkba a képet, miszerint a jól védett vastag bunkerek fedezéke mögül a német katonák halomra lövik a „szerencsétlen” amerikai partraszállókat. A bakáknak tényleg rossz napjuk volt ez tény, de a háborúért egyedül a németeket okolni az bűn, ebből a filmből pedig sütött ez a gyűlölet – ami talán nem is annyira meglepő, ha figyelembe vesszük a rendező származását.
Nem annyira a filmhez tartozik a kérdés, de ideje átértékelnünk a tanultakat: ki kezdte a második világháborút? Viktor Szuvorov orosz szerző nagyon messze vezető kérdésre ad döbbenetes választ. Ha igaza van, minden 65 évesnél fiatalabb történelemkönyvet újra kellene írni, és a francia gazdáknak minden év június 22-én meg kellene köszönniük a németeknek, hogy nem kellett TSZ-be vinni a földjeiket.
A kérdés: ki kezdte a második világháborút? Szuvorov szerint a Szovjetunió részéről hosszú távú, ideológiailag megalapozott támadási szándék létezett. Az ˝M-nap˝ c. művében a szerző feltárja, hogy a hitleri Németország ellen pontosan kitűzött időpontra, jól megtervezett támadási előkészületek történtek. A zsidó Sztálin vezette Szovjetunió 1939 augusztusa óta, fegyverkezési és hadi stratégiai tevékenységét következetesen egy 1941 júliusában Németország elleni támadó háború megnyitására irányította. A Vörös Hadsereg 1941-ben elszenvedett vereségének döntő okát a szerző abban látja, hogy a Wehrmacht támadása akkor lepte meg a Szovjetuniót, amikor az minden erőfeszítését a hamarosan bekövetkező M-napra összpontosította, azaz támadni akart, letarolni Európát - ezért védekezésre nem volt felkészülve…

Indiana Jones
Bár nagyon szeretem ezeket a filmeket, és oldalakon keresztül lehetne elemezni a sorozatot, de e helyett csak két dolgot említek, ami a cikkhez illeszkedik. Az egyik, hogy – mint egy jó összefoglaló - ezen sorozat minden részében megjelennek az utálandó ellenségek: az elsőben az elején az inka, majd a németek (zsizsik Spielberg szerint a németek elleni harc = a sátán ellenivel), a másodikban az angol-szász és zsidó uralomtól megszabadulni látszó indiaiak, a harmadikban megint a németek egy kis arab segítséggel, a negyedik részben az oroszok és a földönkívüliek! Ezen utóbbiról még később lesz szó miért érdekes.
A másik említésre méltó szál az ereklyékkel kapcsolatos ferdítések. A Frigyláda mint szuperfegyver – tipikus zsidó világuralmi álom, a bölcsek köve, mint gonosz áldozati kő, a Grál mint csodakehely, ami a kincskeresők nagy bánatára már kiderült, hogy nem egy tárgy, hanem egy ősi tudás, bölcselet és vérvonal mely Nimródtól indul. Valójában a sok izgalom, látvány, tréfa mögött tehát ezekben a filmekben is egy nagyon tudatos gondolat-formálás történik a materializmus jegyében.

300
Zack Snyder filmje, a 300 a thermopülai szorosban zajlott ütközetre utal, ahol Kr. e. 480-ban 300 spártai katona szállt szembe I. Xerxész többezres perzsa seregével.
Az átlagos amerikai és nyugat-európai néző kijön a moziból, és számára már össze is állt a kép az épp aktuális utálandó gonoszról: a perzsák torzszülöttek, irracionálisak, gonoszak és veszélyesek. Szemben állnak a nyugati kultúra alapjául szolgáló demokráciával és szabadsággal. A perzsák mai leszármazottai Iránban élnek - hoppá. Kik ellen is folyik az utóbbi évek egyik legdurvább ideológiai hadjárata?
Körülbelül a film közepétől elindult a tájékozottabb nézőben egy párhuzamos szál, és mivel állandó megerősítéseket kap, a film végére igencsak zavaró mellékhatássá növi ki magát.
Arról van szó, hogy a perzsák leszármazottai ma nagyrészt Iránban élnek. Az USA és kistestvére pedig a jelek szerint évek óta háborúra készülődik Irán ellen. Ezeket figyelembe véve kicsit másképp látja az ember a történetet – és, igen, a szimulált szörnyeket is.
Iránban a film nagy botrányt kavart. ( http://eletmod.transindex.ro/?hir=8454 ) Ahmadinezsád elnök személyesen is elítélte, egyik kulturális tanácsadója pedig „pszichológiai hadviselésnek” nevezte a produkciót Irán történelme és civilizációja ellen. Hasonló kritikák – bár gyérebben – Nyugaton is felmerültek, itt a politikai jellegű kifogások legtöbbje azonban inkább a film rasszizmusát és homofóbiáját célozta. A perzsák álarcos, piercinges és/vagy eltorzult arcú, mindenféle-fajta teremtmények. Érzékiek, alantasak, artikulálatlan vagy túlvilági hangon üvöltöznek. Királyuk, Xerxész két és fél méteres néger óriás, mozgásából, ékszereiből és a Leonidász megkísértésekor tanúsított viselkedéséből ítélve valószínűleg buzi.
Leonidász maroknyi harcosa tehát hősiesen küzd a szorosban a perzsák kaotikusan sötét tömegével. Foglaljuk össze: a torzszülöttek irracionálisak, gonoszak és veszélyesek. Szerveződési formájuk az embertelen zsarnokság, ami szemben áll a nyugati kultúra alapjául szolgáló (lásd régi görögök, spártaiak) demokráciával és szabadsággal. Namármost, a demokrácia és szabadság védelmében meg kell küzdeni a sötétség ezen erőivel. - erre azonban a demokrácia csak úgy önmagában nem alkalmas. Túl gyenge. Lám, a nem spártai görögök tulajdonképpen csak egy rakás homokos, teljesen használhatatlanok a harcban (vö. az amerikai-francia sztereotípiák szembenállásával az iraki háborúval kapcsolatban).
A gyenge demokratikus szövetségesek mellett ott egy másik akadály: a saját demokrácia. A tanács vén, lassú, gyakorlatilag döntésképtelen, főleg pedig férfiatlan és harcképtelen. A politika megbízhatatlan, gyanús dolog, az ország ügyeit nem bízhatjuk érvelésekre. Ebben a kivételes helyzetben, amikor a szabadság megvédelmezéséről van szó, a demokráciát fel kell függeszteni, és egy keménykezű, igazi vezetőnek kell kézbe vennie az ügyeket – akár a tanács/a lakosság akaratával szemben állva (vö. iraki háború elleni tüntetések).
Ez a keménykezű vezér és az igazság hőse ebben az esetben Leonidász, aki igaz, hogy feláldozza Spárta legjobb fiait a harcban (vö. az Irakban elesett katonák miatti elégedetlenkedés), de ezzel az áldozattal és önfeláldozással egyfelől örök érvényű példát állít, másfelől pedig tényleg lehetővé teszi, hogy egész Görögország – az összes jó szövetséges – csatarendbe álljon, és végül is győzedelmeskedjen. - nehéz azonban tartózkodni az aktualizáló keretezéstől, különösen mikor a film egyik trailere egyenesen „az emberiség első szabadságért vívott harcaként” reklámozza a spártaiak küzdelmét (mióta beigazolódott, hogy Szaddám nem rejtegetett tömegpusztító fegyvereket, a Közel-Kelet ellen folytatott háborút a szabadságért vívott küzdelemnek nevezik). Az elemzés forrása:
http://multikult.transindex.ro/?cikk=5462&nyomtat=1

A Sólyom végveszélyben
Cikkünk szempontjából sokat talán nem érdemes írni erről az egyébként kiváló hangulatú és látványvilágú filmről, melyben kétségtelenül a kitűnően megcsinált zene és hanghatások viszik a pálmát, mindenesetre annyi megjegyezendő, hogy valamiért nem kapunk választ az alapfelvetésre: tulajdonképpen mi a szart keres az amerikai hadsereg egy szomáliai városban? Ugyanis itt van a kutya elásva. A film végére az átlagos néző legszívesebben golyót eresztene minden fekete bőrű emberbe, holott ezek a szerencsétlenek csak a hazájukat védték – bármilyen eszközzel, mégis ők lettek beállítva főgonosznak. Ismerős helyzet, igaz?
Egyébként úgy tűnik Afrika egy reménytelen kontinens. Néhány országot kivéve a fehér ember elvitte a tömegpusztító fegyverek kultúráját az ősközösségi szinten álló természettel harmóniában élő afrikaiaknak, akik így most már nagyon hatékonyan tudják egymást irtani. Ebbe nem kellene sem az ENSZ-nek, sem az amerikaiaknak beleszólni. Hogy mégis miért teszik, arra van egy találó mondás: divide et impera. Lásd pl. mi történik Szudánban, Tunéziában, Egyiptomban, Jemenben, stb. jelenleg. Az összes ilyen esemény mögött az akkád elitek természeti erőforrások megszerzésére irányuló erőfeszítései, vagy a hatalom megtartásának kísérlete húzódhat meg.

Múmia
Erről a filmről tényleg nem érdemes sokat megemlíteni, mindössze annyit, hogy az aktuális gonosz itt a piramisokat építő egyiptomi őskultúra, amelyről hogy-hogy nem épp mostanában kezd kiderülni, hogy semmi köze a jelenlegi lakosokhoz, viszont annál inkább köze van a ragozó nyelvű szkíta ősnéphez. Hát dobjuk be a közönségnek, hogy ezek a mumifikált arcok micsoda sötét egy társaság volt!

Mulan
Ez egy mese, amiben a fő ellenség: a hunok! No comment.

Attila, Isten ostora
Magyarként nehéz erről a filmről nyugodt szavakkal beszélni. Nem is a történelmi pontatlanságai miatt, nem is a színészi teljesítmény miatt, vagy egyéb filmhibák miatt, hanem mert iszonyatosan elferdítve mutatja meg a – történelemkönyvekből is rendszeresen kifelejtett – hunok magas-kultúráját. Barbároknak ábrázolva, egymással állandóan háborúzó ősközösségi szinten élő törzsekként bemutatva, Attilát szörnyetegnek tálalva nem is alakulhat ki más vélemény a kevésbé tájékozott nézőben, mint a hunok lenézése, utálata. És ha ezek után még véletlenül megnéz egy olimpiai közvetítést, ahol észreveszi az épp nyertes úszóbajnok trikóján szereplő HUN rövidítést, akkor már össze is állt a „kívánt” kép a fejében.

Argo.
Bár nem konkrét Hollywood-i alkotás, de „szellemiségét” tekintve idesorolandó, és sajnos nem csak a zsidó rendezője miatt. Még ebben a jelentéktelennek tűnő „magyar” akció-vígjáték filmben is hihetetlen mennyiségű ideológiát rejtettek el! Hogy mi köze van ennek a filmnek a nyugati elithez? Mindössze annyi, hogy a napjainkban egyre inkább ismeretessé váló tényt – miszerint a magyar a Kárpát-medence ősnépe – igyekeznek totálisan meghazudtolni azzal, hogy egy rómaiak által legyőzött barbár (Decebál) kincsét hajkurásszák a film „hősei” ország szerte – azaz készen is van a történelemhamisítás: itt csak római volt és barbárok. A filmben egyébként szinte végig magyar-gyalázás folyik. Miért is? Azért, mert amikor végre köztudottá válik majd Európa valódi történelme, akkor a hazugságokra épülő nyugat kártyavárként omlik össze. S talán az sem véletlen, hogy a főgonosz itt is egy német…:)

Újabb alkotások: The eagle (a sas)
http://www.hollywood.com/trailer/7728387/The_Eagle_Trailer
A rómaiak küzdelme a barbárok ellen. Már megint. Nem unják még? Ez lejárt lemez srácok, bár tudvalevő, hogy a nyugati típusú demokráciák Rómától (és a görögöktől) eredeztetik magukat, de azért ne felejtsük már el, hogy a görög Nagy Sándor kérészéletű Birodalma, és Róma volt az USA féle imperialista globalizáció prototípusa. A római jogról is inkább rosszat vagy semmit, mert az erre épülő jogrendszer már igen messze áll bármiféle morális, emberi igazságszolgáltatástól.

Érdemes egyébként végiggondolni a szimbólumok területén is, hogy mi a helyzet. A nyugati világ madara a sas, a keletié a sólyom. Meg kell nézni, hogy melyik országok szimbóluma a sas madár, és melyiké a sólyom, és már meg is találtunk egy törésvonalat…
Egyébként még az olyan ártalmatlan mesékben is, mint a Csingiling, vagy a Vadgalambok, a sólyom FŐELLENSÉGKÉNT jelenik meg! Véletlen lenne?

Zöld zóna
Nevetséges módon ez a film arról szól – amit már mindenki tud -, hogy Irakban semmilyen tömegpusztító fegyvert nem találtak, de ezt igyekeztek elkenni – ez amolyan eső után köpönyeg? Wikileaks előzménye? A szánalmas próbálkozás továbbmegy és pont a CIA-t állítják be arra a szerepre, amelyik nyílvánosságra akarta hozni, hogy a háborús indok alatt valójában sosem volt talaj… Pont a CIA, amely szinte egymagában felelős a közel-keleti destabilitásért, többek közt mivel létrehozta, később pedig finanszírozta az al-kaidát?!

UFO filmek
A mostanában divatos UFO-s riogatásoktól hemzsegő filmeket is érdemes talán komolyabban venni, mert nagyon úgy néz ki, hogy új ellenségképet kezdtek kreálni nekünk – a földönkívülieket. Talán Hollywood agytrösztjei pontosabb információkkal és talán kapcsolatokkal rendelkeznek a bolygónkat vélhetően megfigyelő – még nem tudni jó- vagy rosszindulatú földönkívüliekkel, mindenesetre az ellenük folyó érzéseket elkezdték betáplálni.
Sőt az egyik ilyen filmben a gonosz földönkívüliek hogy-hogy nem sumér nyelven kommunikálnak. Érdemes megjegyezni, hogy a sumér nyelv 56 nyelvtani sajátosságából a magyar nyelvben 53 szerepel. A Párizsi Sorbonne egyetem kutatói állapították meg, hogy a világ mai nyelvei közül a magyar az egyetlen nyelv mely szavaiban 68 % -ot őrzött meg az ős-etimonokból, azaz az emberiség ősnyelvének őselemeiből, míg pl. az angol 4%-ot.
Csodálkozunk még, hogy az egyre szélesebb körben terjedő kutatási eredmények alapján a filmgyárak urai pont a magyarok egyik őseinek számító sumérok ellen kezdik hangolni a közvéleményt?

Azonban nem csak ellenségképet állítanak fel a nézők millióinak, hanem az elit számára fontos dolgok elfogadtatását is beépítik a műsorokba. Jó példa erre a már mesékben is megjelenő chemtrails – mérgező kondenzcsíkok – melyek esetében már a gyerekkorosztállyal kezdik elfogadtatni, hogy ezek a dolgok természetesek – pl. a Túl a sövényen c. animációs filmben. (A molekuláris terrorizmusról bővebben pl. itt:
http://video.xfree.hu/?n=szuromieszter|2127fcf2a3555b8b51c30d7544646476 és itt:
http://www.eva777.com/vilagvege-magazin

Hollywood tehát a tulajdonosai – a nyugati háttérhatalom, globalista elit, világuralmi bankárklikk, tök mindegy hogy hívjuk – érdekében manipulál, méghozzá nem kispályán, hanem láthatóan generációkon keresztül, kerek egy évszázada!
Talán nem véletlen az az egybeesés sem, hogy az emberi tudat IRÁNYÍTÁSÁRA szakosodott druidák varázspálcáikat mindig magyalfából (angolul Holly wood) készítették. Ezek szerint innen a találó név…

És most gyorsan összegezzük csak a filmek által súgalt fő „ellenségek” egy számunkra nem elhanyagolható csoportját:
- indiánok (íjfeszítő turáni – szkíta leszármazottak)
- németek (bár árják, de komoly őseredet kutatást kezdtek el, ezt meg kellett állítani)
- oroszok (egy részük szkíta utódnépekből alakult)
- sumérek (ősi szkíta „mellékág”)
- hunok
- magyarok
Remélem lassan összeáll a kép emberek, hogy valójában kik ellen zajlik a pszicho háború.

De hogyan tudunk „profitálni” abból, ha már látjuk a „meztelen királyt”? Először is elmondjuk másoknak. Nem egyszer tapasztaltam, hogy miután elmondtam hasonló jellegű észrevételeimet, kezdetben bárgyú tekintetek fogadtak – majd néhány perc múlva meglett az eredmény: „baszki, ez tényleg így van!”. A következő percben már nagyban gépeli be a kapott felvilágosítást, és adja tovább. Ez a kulcs, emberek. Nem kell mindig pofon, vagy vizesvödör, néha elég egy csettintés is az ébresztéshez.
Másodsorban pedig igyekezzünk leszokni a TV-nézésről, vagy ha ez még nem megy, legalább vegyük fel a kritikusan gondolkodó „szemüvegünket” és úgy szemléljük ezeket az alkotásokat, lehetőleg nem bebiflázva mindent, ami bennük elhangzott, mert nem biztos, hogy igaz.


2011. február 16.


TT

33 megjegyzés:

 1. No de TT, nem illik zsidózni :-)

  Vicc félre, nagyon jó írás, gratulálok a munkádhoz, az ember azt gondolná, hogy tud már eleget, de egy apró puzzle mindig előkerül a bazi nagy kirakósból.

  TT én a helyedbe a legvégére betettem volna az Avatar című filmet, melyet azt hiszem senkinek nem kell bemutatni. Los Angelestől Pekingig óriási sikerfilm volt, persze a látvány és a 3D miatt is.

  Amikor viszont bárki kijön a Moziból mi volt az első gonolata? Tovább ment a te gondolatsorodon és a nemzetek után kollektíve az egész emberiséget tüntette fel mumusnak, gonosznak. Szerintem ez tette fel a koronát arra, amiket te itt felsoroltál.

  Mikor blogokon, youtube-on, vagy akár élő beszélgetésben felvetettem ezt az álláspontomat, akkor többnyire nekem estek, hogy de igen az emberek tényleg ilyen rosszak.

  Persze részigazság ebben is van, de számomra a kollektívitás adta meg a rossz szájízt.

  Az Avatarban az emberiség jó oldalát mindössze 1 mozgáskorlátozott ember képviselte, és bár megvolt a happyend, az emberiség mégis óriási károkat okozott a Pandora bolygón.

  A film másik, és talán ezzel összefüggő problémáját ez a cikk jobban leírja, mint ahogy én letudnám, csak egy pár mondat belőle:

  „Tegnap megnéztem az Avatart. Ma reggel, amikor felébredtem, a világ szürkének tűnt és értelmetlennek. Egyáltalán nem látok semmi okot rá, hogy ezt az egészet tovább folytassam. Egy haldokló világban élek."

  A többi itt:

  http://www.delmagyar.hu/bulvar/avatar-effektus_depresszio_ongyilkossag/2136644/

  Tudom TT, hogy az írásodat alapvetően az amcsi filmgyártás kártákonyságára hegyezted ki jogosan, de elvetve van néhány jó amerikai film is. Tény, hogy nagyítóval kell őket keresni.

  Kraft

  VálaszTörlés
 2. Hogyne Kraft, tudom hogy vannak egészen jó alkotások is, főleg a drámák területén, de nem árt észben tartani Harold Wallace Rosenthal-lal készült interjú idevágó részét:

  "W.: -“Félnek-e a zsidók az úgymond csendes többségtől?

  R: - “Nevetséges! Olyan nincs, hogy csendes többség, mert mi irányítjuk még a sírásukat és bőgésüket is. Csak nem gondolkodó többség létezik, amely az is marad mindaddig, amíg a szinte kábítószer hatású szórakoztató iparunk szolgáltatja nekik az egyetlen menekvést.

  Az ipar kézben tartása által munkafelügyelőik lettünk, és a nép rabszolga. Amikor a napi fáradalom nyomásától robbanásig feszül a hangulat, az embereknek mi szolgáltatjuk a pillanatnyi élvezettel a biztonsági szelepet. A televízió és filmipar szolgáltatja a szükséges kikapcsolódást. A műsorokat nagy gonddal tervezzük, hogy még a legérzékibb érzelmeket is kielégítsék, de sohasem a logikusan gondolkodó agyvelőt. Emiatt az emberek programszerűen a mi sugallataink szerint reagálnak és nem az eszüket követve. Csendesek és megfontolatlanok maradnak.”


  Ez van.

  Egyébiránt tényleg jó ötlet volt az Avatar, sőt igazából még több tucatnyi filmet lehetne ilyen szemmel elemezni, de ezt már az olvasókra bízom. Nem tagadom, jómagam egy filmbuzi vagyok :), bár mostanában nagyon megválogatom mit nézek meg, mert nagyon kevés az olyan alkotás amelyik megéri azt a drága 1,5-2 órát az életemből... :)

  TT

  VálaszTörlés
 3. Úgy gondoltam egyébként, hogy a sok politika és világvége mellett nem árt egy kissé könnyedebb témát is bedobni, arról meg már tényleg nem én tehetek, hogy számunkra a könnyedebb témák is többezer méter mély pszichológiai elemzésekbe torkollanak! :))

  Az Avatar-ból nekem egyébként az jött le, hogy a rendező nem az egész emberi fajt feketítette be, hanem pont hogy bemutatta a kisemberek és az hódítani akaró elit egyre feszülőbb ellentétét, ami megfigyelhető világszerte.
  Az óriási multicég profitorientáltan bárhol bármit képes felhasználni a bevétele érdekében, még a saját embereit is, tönkretéve az adott terület élővilágát, semmi nem számít. Néhány dolgozó azonban - ahogyan az életben is lenni szokott - a "benszülöttek" oldalára áll, mert már nem bírja a gyomra a felülről érkező hideg életellenességet.
  Nekem ez jött le az Avatar mondanivalójáról. Sajnos sokaknál tényleg nagy zavart okozott, voltak akik öngyilkosok lettek, mert Pandorán akartak újjászületni. Nem hiszem, hogy az emberiség kollektív rossz beállítására törekedett volna a film készítője, de kétségkívül sokaknak ez jött le.

  TT

  VálaszTörlés
 4. Érdekes cikk TT, köszönjük. Mi is szívesen nézünk filmeket itthon párommal, de valóban nem könnyű megtalálni azokat, amik ütősek is. :)

  Soraidat olvasva még eszembe jutott az Éjszaka a múzeumban című film is, amiben Attilát a hunok királyaként szintén egy totálisan együgyű, már-már értelmi fogyatékos, barbár vezérnek ábrázolják, aki valami halandzsa nyelven próbál kommunikálni. Persze lehetne még sorolni a hasonlóan mély intellektusú filmeket napestig, tény, hogy van belőlük bőven.

  Én azt gondolom (s lehet, ez keményen is hangzik majd), hogy akiket lehet ilyen filmekkel manipulálni a világban, azok meg is érdemlik a sorsukat, mert valljuk be, a mi egyéni felelősségünk is az, hogy mennyire használjuk (vagy épp nem használjuk) a Jó Isten által számunkra megadott értelmünket, és lelkiségünket. Akárhova is nézünk a világban, a jelenlegi helyzetért mi mindannyian felelősek vagyunk, nem fer mindig csak a "gonoszokra" ujjal mutogatni, és az ő nyakukba varrni minden felelősséget...

  Ahogy jelezted a hozzászólásodban, én is igy gondolom; mint mindennek, a filmiparnak is két oldala van. Kétség kívül jócskán akad a filmek között az általad említett kategóriába sorolható, de még az amerikaiak is tudnak időnként értéket képviselő filmeket gyártani (illetve amerikai zászló alatt jelenik meg néhány nem feltétlenül amerikai lélekkel megtöltött film). Ilyen mély értéket képviselő filmnek tartom a nem is olyan rég megjelent Avatart, melyben igen sok szellemünket-lelkünket megérintő mondanivalót összegeztek az alkotók (és igen sok spirituális igazság is rejlik benne). Van, aki nem érti még, de van, akinek minden mondanivaló világos. Nem hiába most jelent meg ez a film, amikor megindult a világban egyfajta szellemi ébredés...

  Közben ahogy írok, látom, Kraft, te nem zártad a szívedbe ezt a filmet. :) Én nem az emberiséget látom benne fő mumusnak (persze ez csak egyéni vélemény, más még érezheti így), ez nekem eszembe sem jutott. Sokkal inkább azt mutatja be a film, hogy milyen értékrend mentén halad a Föld népességének azon része, akik jelenleg az energiaipart, ezáltal közvetve az egész gazdaságot a háttérben mozgatják, illetve uralni szeretnék. (Mindenkinek a képzeletére bízom, kiket is ért ezalatt az érdekcsoport alatt.) Tiszta lelkű ember talán nem is gondolja azt, hogy ez valóban így jó, ahogy van, szóval méltán rázza meg a filmbéli "szembesítés".

  Ami miatt az általad emlitett cikkíró szürkének érezte ezt a földi létet, az épp az "avatarságból" adódik. :) Abból, hogy mi itt a Földön mindannyian a lelkünk-szellemünk "avatarjai" vagyunk, és ezzel szembesülni egy "hétköznapi átlagembernek" nem könnyű. Ami itt van, az valóban egy eléggé szürke világ (bár nem volt mindig ilyen, és nem is lesz mindig ilyen) ahhoz képest, ahonnan a lelkünk származik, no de azért jöttünk ide, mert dolgunk van itt. :) Nem merülhetünk el az önsajnálatba, vagy éppen mások hibáztatásába, TENNÜNK KELL azért, hogy ez megváltozzon. Ennek pedig első lépcsője az, hogy szembesüljünk vele, az emberek elmentek egy olyan irányba, ami nem jó, új irányt kellene találni, mutatni másoknak, példát mutatni saját életünkkel. Legyünk vele tisztában, hogy a fizikai test és minden fizikailag "megfogható", valóságnak érzett dolog itt a Földön csak egy picike darabja a ténylegesen létezőnek, és nem elszenvedői vagyunk a folyamatoknak, hanem teljes egészében mi befolyásoljuk azokat.


  Még egy érdekesség (már akinek :)). Nemrég néztem meg egy Mátrix elemzést. Már nem emlékszem, hogy jutottam a linkig, mert nem vagyok Mátrix rajongó, egyszer láttam a filmet és számomra nem is volt feledhetetlen élmény, de ezt az elemzést érdemes volt végignéznem. :) Géczy Gábor a maga sajátos módján, sajátos szemszögből közelítette meg a film mondanivalóját. Akit érdekel, itt megnézheti a videót:

  http://vimeo.com/18654576

  VálaszTörlés
 5. TT, a Rosenthal interjú átverés, biztos forrásból tudom. Azok, akik készítették (mert a magnós szalag valóban létezik), azt akarták elhitetni, hogy az "új világrend" egy "zsidó összeesküvés", mert ilyen elméletnek mindig sok sikere van. Ez azonban csak egy karikatúra, nem a valóság.

  mm

  VálaszTörlés
 6. No igen TT a bemásolt idézet telitalálat.

  Az Avatart lehet elemezni, sok sok ilyen van a neten, én ezt itt nem teszem meg.

  Egyébként még a beveztődre akartam kitérni. Bárcsak 34 vagyok, mégis a nosztalgia érzését keltetted bennem.
  Óriási dolog volt a 80-as években egy videó készülék. Ha ekkora filmfaló voltál, akkor biztos emlékszel a "Kommandó" típusú filmekre. Akkor ért Kalifornia kormányzója csúcspontjára, no meg persze a Terminátorral, de annak befejező része már high tech cuccal készült.

  Aztán ott volt Silvester Stallone, hogy csak a nagy neveket említsem. Nekem akkoriban ezek a filmek jöttek be, többek közt azért is, mert ezzel egy új műfaj honosodott meg nálunk is, hiszen ilyen nem volt a magyar filmgyártásban.

  Akkor jól szórakoztam ezeken a filmeken, ha most mindet visszanézném, bizonyára lenne köztük olyan, amelyekben felfedezném az általad leírt visszásságokat.

  Aztán a sorozatok :)
  MacGuyver, Szupercsapat, Columbo, Derick, Dallas stb...

  Emlékszem a Knight Rider sorozatot még az ORF1-en néztem először a labancok felé irányított antennával, akkor még semmit nem értve belőle :)

  Kit érdekelt még akkor, hogy 82-ben tagja lettünk az IMF-nek, és Magyarország rossz pályára állt sokadszor? Senkit mert nem is tudtunk róla, és nem is érdekelt senkit.

  Mai napig nem érdekelne mindez senkit, ha a kifosztás nem lép túl egy bizonyos mértéket, és nem kezdenek el gondolkodni az emberek, hogy mi a f..sz van?

  Hiába no, azok a boldog 80-as évek, soha nem jönnek vissza. Örülök neki, hogy még lehettem kisdobos és úttőrő :-D


  Kraft

  VálaszTörlés
 7. Nem is tudom Mózi... Számomra ez az interjú a cion bölcseinek jegyzőkönyveivel egyenrangú. Nem tudom eldönteni igaziak-e, vagy kreálit hamisítványok, de azt el tudom dönteni, hogy mi az ami ezekből megvalósult, vagyis igaz. És úgy tűnik sajnos sok minden úgy van, ahogy ezekben az írásokban szerepel. Szóval igazából ebből a szempontból nem is az az érdekes, hogy valódi-e az interjú, hanem a tartalma...
  Az idézett, filmiparral kapcsolatos felvetés szerintem pl. igenis megállja a helyét függetlenül attól, hogy ki mondta.

  De abban tökéletesen egyetértek, hogy a dolog nem olyan egyszerű, mint azt a zsidó-gyűlölők beállítják. Én képes vagyok különbséget tenni jó és rossz ember között, és ez igaz minden nép fiára. Nagyon nem tetszik amit néhány elit zsidó művel a világban, de ez nem zárja ki, hogy legyenek zsidó barátaim. Mert vannak. :)
  Nem nagyon tetszik ez a hollywoodi manipuláció, de egyfelöl szeretem kielemezni ezeket a filmeket, mögéjük nézve. Tehát úgy tűnik nekem is hasznosak, mert tanulok belőlük, általuk valamit.
  Hisz ez a lényege nem? Ezért vagyunk itt.

  TT

  VálaszTörlés
 8. Látod Lélekgyógyász engem viszont a Mátrix ragadott magával annak idején. főleg az első része. Mai napig az az egyetlen film, ami eredeti bolti verzióban itt van a polcomon még VHS formátumban :-)

  A Mátrixnak legalább annyi mondanivalója volt, mint az Avatarnak, ha nem több. Mindez 11 évvel ezelőtt.
  Én szót fogadtam azoknak, akik azt mondták többször érdemes megnézni a filmet, mert elsőre nem igazán érthető.

  Rongyosra néztem a VHS kazettámat, ha nézem a filmet kivülről tudom, hogy mi lesz a következő mondat :-)

  Géczy féle elemzést én is láttam, ill belenéztem, de nem éreztem hogy végig kell néznem. Ahhoz túl jól ismerem a filmet :-)

  Kraft

  VálaszTörlés
 9. Persze, hogy az amerikai óriás film-ipar jócskán fel van használva társadalmi manipulátív célokra, az ellenkező lenne csodálatos. Így hát, a CIA, a Pentagon, az "ember által okozta felmelegedés" szekta, az amerikai globalista elitek (neoconok), az amerikai cionista lobby, stb, stb mind igyekeznek terjeszteni saját igéjüket az amerikai film-iparon keresztül már évtizedek óta. Azonban "Hollywood" elsősorban egy profit-orientált ipar és ezért elsősorban olyan filmeket gyárt, amiket könnyen eladhat a tömegeknek. Vagyis "Hollywood" elsősorban azoknak a tömegeknek a vágyait és félelmeit tükrözi, akik a hollywoodi termék fogyasztói. Tehát legalább annyira lehet azt mondani, hogy "Hollywood" az átlagember belvilát tükrözi, mint azt, hogy egy nagy társadalmi manipulációs gépezet, mindkettő igaz és mindkettő állandó kölcsönhatásos kapcsolatban van egymással.

  mm

  VálaszTörlés
 10. Amúgy érdekes megjegyezni, hogy a vietnámi háború idején készültek olyan filmek is, amelyek a háborút bírálták és legfőképpen az olcsóbb "B" kategóriás filmek mutatták be karikaturálisan a háborút. Ez azért volt, mert az amerikai "baloldal" soraiban sok olyan intellektuális és művész (pl sikeres szinész) zsidó is volt, akiknek volt lehetőségük befolyásolni valahogy a hollywoodi film-ipart. Az, hogy leginkább a kommunista Vietnámot ördögítő filmek lettek bemutatva a mozikban és nem a humánusabbak, azért is volt, mert a nyugati tömegeknek a gonosz vietnámi és a hős amerikai katona kellett.

  mm

  VálaszTörlés
 11. Kraft, hozzátartozik az igazsághoz, hogy amikor én a Mátrixot láttam, még igen fiatal voltam (talán 18-19 éves), és teljesen másként tekintettem az egész világra, mint most, 29 évesen. Most már én is másként érzékelem, értékelem ezt a filmet, mint akkor, bár az Avatar továbbra is sokkal közelebb áll hozzám. (Talán épp a lelkisége miatt... pedig Kyano Reeves egészen bejön, mint színész, de a Mátrix nekem már túl sci-fi. :))

  VálaszTörlés
 12. Jó, hogy egy kicsit nosztalgiát keltettem, Kraft. Ez is volt egy kicsit a szándékom.
  S hogy ismerem-e amiket felsoroltál? Viccelsz? :)
  Én is Bruce Lee-n, Rambón, Conan-on, és a Star Wars-on cseperedtem, no és persze a magyar népmeséken! (érdemes párhuzamot állítani a kétféle mesevilág között:
  http://jovonk.info/2011/02/08/szupermenek-es-nepmesek-hosei )

  A panelházunkban egyetlen egy (!) családnak volt videómagnó készüléke (PANASZKODIC ! :)) - és odajártunk sokan, jó hangulatú "mozidélutánok" voltak ezek, persze a szüleink tudta nélkül! :)

  Persze akkor még senkinek sem volt fogalma róla, hogy fejeseink leseggeltek az IMF-nek, a gulyáskommunizmus csodálatos, nyugodt (átmeneti) évei voltak a 80-as évek. Akkoriban csúcsosodott ki a politikai kabaré műfaja, Hofi-val, Markos-Nádasékkal, Nagy-Bandóval az élen, és az akkori kacajok emlékét csak részben homályosítja el a mai szemmel megért felismerés, miszerint a humoristák és azok szövegírói szinte kivétel nélkül szúnyogok voltak. Hiába, ehhez nagyon értenek, hülyéskedni, kigúnyolni, nevetni másokon, röhögni, bulizni, baromkodni. Persze az akkori kabarék színvonala messze magasan szárnyalja akármelyik mai műsor "szintjét".
  Ez is megváltozott.

  És még valamire lettem figyelmes. A 60-as 70-es éveket a háborús filmek határozták meg. A 80-as évek amerikai filmdömpingjét egyértelműen az akciófilmek uralták. Később egyre inkább előtérbe kerültek a gondolkodó filmek, drámák, romantikus filmek, stb., aztán eljutottunk a XXI. sz-ba, amikor már tényleg megjelenhettek igen komoly elgondolkodtató munkák (pl. mint a Mátrix, Eredet, Primer - ez utóbbira keressetek rá!). Szóval látványosan van egyfajta szellemi színvonal emelkedés a filmiparban is, ami szerintem nem csak az egyre növekvő igények kielégítésére szolgál, hanem összefügg az általánosan tapasztalható tudatosodás szintjének emelkedésével.
  Akárhogy is alakul a világ sorsa, szerintem az univerzális szellemet már nem lehet benntartani a palackban, legfejlebb idomulni lesznek kénytelenek hozzá Hollywood urai (is) - ahogy ez szerintem tapasztalható is.

  TT

  VálaszTörlés
 13. Mózi érdekeset mondtál megint, tényleg úgy tűnik, hogy a legtöbb ilyen amcsi film igazából nem is nekünk szól, hanem az amcsi hadsereg moráljának és lojalitásának növelésére szolgál - elhomályosítva a kritikus gondolatokat (miért is megyünk oda vért ontani), és felerősíteni a "hazaszeretetet". Erre tényleg nagyon alkalmasak az ami zászló alatt tisztelgő, feszesen álló, szélfútta hajú hősök. :)

  TT

  VálaszTörlés
 14. Sőt így visszagondolva az az érzésem, mintha az amerikai filmek szintje emelkedő pályán lenne, ezzel egyidőben a "magyar" tv-műsorok meg egyre gagyibb módon süllyednek az állati szintre.
  Érdekes ez, nemde? Miért lehet ez? (költői)

  TT

  VálaszTörlés
 15. TT, dióhéjba foglalva, három dolog befolyásolja az amerikai film-ipart.

  Az első a money, vagyis az, hogy mit vár a plebsz. Ez Hollywood "cirkuszi" (római értelemben) jellege.

  A második az, hogy mit parancsolnak a befolyásos manók (CIA, Pentagon, cionista lobby, globalista lobby és persze a kormánypolitika).

  A harmadik pedi az, hogy mit szeretne kifejezni az az értelmiségi réteg, amely szoros kapcsolatban van a film-iparral és amely gyakran humánus beállítottságú. Persze, ez a csoport sajnos kevésbé befolyásos, mint a másik kettő.

  Ráadásul, mind a három befolyás kölcsönös hatásban van egymással, mert Amerika egy eléggé bonyolult társadalom.

  Érdekes az "Avatar" film példája is. Mindannyian hajlamosak vagyunk látni a rosszat mindenütt, de szerintem ez a film elsősorban egy humánus film. Az az egyik üzenet, hogy a civilizációknak tisztelniük kell egymást, akkor is, ha másképpen élnek és látják a világot. Egy másik üzenet az, hogy a földönkívüli civilizációk nem feltétlenül gonoszak, ellentétesen avval, amit a science-fiction gyakran bemutat. Jelenleg, az "újvilágrendi" elitek inkább azt sulykolják alaptalanul, hogy a kapcsolat egy földönkívüli civilizációval veszélyt jelentene az emberiség számára és ezt valszeg azért teszik, valszeg mert attól tartanak, hogy a kapcsolat az elitista "újvilágrend" számára lenne veszélyes.

  mm

  VálaszTörlés
 16. Magyarországon a legolcsóbb amerikai filmeket és sorozatokat szoktuk megvásárolni, amik az amerikai alulkulturált tömeg számára készültek, nem pedig az értelmesebb amerikai tömegek számára. Ráadásul nálunk is létezik egy nagyon alulkulturált fogyasztó tömeg és piacpolitikai szempontból ennek akar elsősorban tetszeni a magyar szórakoztató ipar. Ezentúl, szerintem, egyes nagyon befolyásos nemzetközi érdekcsoportoknak az is lényeges, hogy a magyar ember minél jobban le legyen butítva, mert akkor már nem képes önállóan gondolkodni és könnyen irányíthatóvá válik.

  mm

  VálaszTörlés
 17. És itt most megint ott kötünk ki, hogy a predátorok és a Kárpát-medence kincsei között már csak az a néhány százezer gondolkodó van, akit igyekeznek ellehetetleníteni, mert a többi, az RTL népe már napi szinten megkapja a szükséges igényszintjének megfelelő szórakozás mennyiséget.
  Nem hiába szoktam én is mondani, hogy a III. vh nem el fog jönni, hanem már régóta tart, leginkább gazdasági, egészségügyi, szellemi szinten.

  TT

  VálaszTörlés
 18. Az Avatar engem megdöbentett, mert legnagyobb csodálkozásomra úgy érzem, kódoltan, de a valóságot mutatja be, ami világunkban hosszú ideje folyik:
  A Mindenséggel összhangban élő, harmonikus lelkiség elpusztítását materiális, gazdasági ekőnyökért.(Vagy egy még nagyobb célért...)
  Elgondolkodtató, mi volt a fő stratégia: A LÉLEK fájának gyökerestől való kidöntése, ami "Akkora csapást mér kollektív tudattalanjukra, amit sose hevernek ki "
  Nem ismerős ez a stratégia valahonnan?
  Szulthan

  VálaszTörlés
 19. Igen, egyértelműen érződik a párhuzam a fantázia szülte Avatár és a mi világunk történései között, anyagi és spirituális szinten egyaránt.
  Ámbár nagyon erősnek tűnik ez a próbálkozás, de azért "A föld legfelsőbb törvénye a Nagy Szellem törvénye, nem az emberé"
  Igaz, Szulthan? ;)

  Erről a "vagy egy még nagyobb célért" gondolatodat ki tudnád fejteni? Szerintem ott lesz a lényeg, minden ami az elmúlt idők globális eseményeivel kapcsolatos...

  TT

  VálaszTörlés
 20. TT
  A "még nagyobb cél"-t szerintem már mindenkinek magától kell felismerni, addig szükséges végigjárni egy utat. Úgy látom itt mindenki arrafelé halad, csak a pillanatnyi poziciók mások.
  Szulthan

  VálaszTörlés
 21. Mióta megnéztem én is a Géczy Gábor féle Mátrix elemzést egy picit másképpen gondolok a filmezésre.

  Arra gondolok, hogy sok filmben vannak rejtett üzenetek. amiket nem mindenki lát-hall. Valójában szinte minden filmet több szemüvegen keresztül lehet nézni. Csak a negatív propagandát fogjuk fel, vagy észrevesszük benne a pozitív (rejtett) üzeneteket is ? Rajtunk is múlik. Mire figyelünk ?

  Minden éremnek két oldala van. A filmeknek is.

  Én még csak 42 múltam úgyhogy én még a Csillagok Háborúján nőttem fel. Éljenek a Jedik :) (A Jedikról a Táltosok jutnak eszembe, akik fehér köpenyben fehér mágiával gyógyították a beteg élőlényeket)

  Valójában fel lehet fedezni minden filmben a negatív és a pozitív propagandát is. Talán nincs is olyan film amiről ne lehetne valamilyen pozitív kritikát összehozni :)

  Két egyforma film sincs és két egyforma néző sincs.

  Én egyébként úgy szoktam filmet nézni, hogy a tudatalatt figyelek a káros ideológiákra és ha ilyet észlelek, akkor magamban próbálom mindját felcimkézni a jelenetet, hogy káros üzenet, manipulációs kísérlet. Ha egy film nagyon tele van ilyenekkel, azt nem szoktam végignézni, hanem egyszerűen abbahagyom bármiről is szól.

  Matyi oldalán vannak jó filmek : http://mozog.weboldala.net/ Brian élete pl. :)

  bukovinai.

  VálaszTörlés
 22. Üdv Mindenkinek,

  nincs sok időm sajnos, úgyhogy holnap futom végig a kommenteket, és írok cikkel kapcsolatban, csak ezt a képet akartam megmutatni->
  http://static8.origos.hu/i/1102/20110218gyurcsany1.jpg

  Nem ismerős nektek a jobb szélen ülő úriember?:) Persze a többi mákvirágot meg sem említem.

  VálaszTörlés
 23. Ehhez a témához kapcsolódik, már egy ideje gondolkodtam a miérten. Arról volna szó, hogy mikor általános iskola talán ötödikbe jártam akkor készült a terminátor c. film és nekünk az iskolában, minden osztálynak levetítették, külön külön az aulában. Meghatározó élmény volt! Mint kiderült, a feleségem iskolájában is vetítették, ez ráadásul még a kommunista időkben volt, a rendszerváltás előtt. Vajon mi lehetett ezzel a cél? Biztosan nem az, hogy mi kis pöcsösök jól érezzük magunkat...

  VálaszTörlés
 24. Hogy mi lehetett a cél vele, ezt csak találgatni lehet, de annyi biztos, hogy nem tizen egynéhány éveseknek való film. Ennek ellenére persze mi is megnéztük pár évvel később, mint ahogy kiadták persze nem az iskolában. Szóval nem "szoci kormányrendelet" volt.
  Suliba mi is néztünk valamit, de nem túl meghatározó emlék maradt, mert már fogalmam sincs, hogy mi volt az. Talán annyira emlékszem, hogy azért volt jó nézni, mert már színes tv volt a suliban, míg nekünk otthon akkor még fekete-fehér volt. Jó kis 8 csatornás Mátra készülék.

  Régen láttam a Terminátort, de tömören talán annyi volt a lényege, hogy a jövőből visszajön egy masina, hogy megölje azt a nőt, aki megszüli a későbbi gépek vs emberek által vívott ellenállás vezetőjét. No és a későbbi vezető apját, aki szintén a jövőből jött. Nem jött be neki, mert a végén a csaj egy présgéppel meglapítja.

  Látványát tekintve a film szerintem igen ütős volt, sok mostani akciófilmet megszégyenítve pedig akkor a 80-as évek közepe felé jártunk.

  Egyébként életemben nem néztem annyi horror filmet, mint akkor. Na ahhoz képest a Terminátor olyan esti mesének tűnt. Nekem az maradt meghatározó élmény, mert a mai napig utálom a horror filmeket.

  Kraft

  VálaszTörlés
 25. A horror filmek valóban egy érdekes kategória. Én is úgy jártam mint Kraft, hogy gyerekkoromban láttam a legtöbbet ezekből, de annyira elegem lett a félelemből, hogy azóta sem néztem meg szinte egyet sem. Rémálmokat okoztak ezekkel szinte mindenkinek aki megnézte.
  Ráadásul érdekessége a dolognak, hogy a legtöbbször a "természetfeletti", a túlvilági, a szellemi világtól való rettegést táplálták be ezen filmek készítői a nézőbe, ami megintcsak arra tereli a gondolatainkat, hogy "csak az anyagi életben vagy biztonságban" és fossál attól amit nem értesz (pl. Isten).

  A régi emberek ismerték és nem félték a természetfelettit, ami valójában ugyanúgy a természet része, csak egy magasabb szintű létezésforma.
  De hát csodálkozunk attól, hogy korunk materialista idői ellenkeznek mindennel szemben amit nem értenek, vagy ami nem látható?

  Szerintem ez is lehetett a célja a horrorfilmek dömpingjének. Ráadásul a legfélelmetesebbek nem a zombifilmek voltak, hanem a lélektani horrorok, mint pl. a Blairwitch project. Persze a kissé egyszerűbb emberek kiröhögték ezeket a pszichológiai félelemkeltést tartalmazó filmeket, mert "Ááá, nem volt benne semmi vér", de a világ dolgait kissé jobban megértő nézőbe mélyebben belehatolhatnak az ilyenek, mint szeretné...
  Ezért inkább nem is nézem őket! :)

  TT

  VálaszTörlés
 26. Érdemes ide benézni:

  http://www.magyarmessias.hu/cikkek/magyarsag/a-magyarok-szovetsege.html

  Milyen érdekes, amikor másoknak is ugyanaz "jut eszébe". Vajon honnan jönnek ugyanazok a gondolatok? S ha ezek tényleg megegyeznek, akkor valószínűleg igazak is, nem?

  Idézet az oldalról:

  "A hollywoodi malterkeverők mesefilmjében is a sólyom a leggonoszabb madár. Egy másik filmben az "Ég Népe" kifejezés lejáratása történik, a magyarok szíriuszi-orioni származására utalva. A mindenkori gonosz földönkívüliek pedig természetesen a magyarral rokon sumér nyelven vartyognak.
  Tehát elmondhatjuk, hogy igyekeznek bennünket befeketíteni és amennyiben lehetséges, eltakarítani az útból. Ezért is tartanak minket élősködő pártjaik uralma és elnyomatása alatt. Számos körmönfont módszert találnak ki, hogy a magyarság körében létszámcsökkenést érjenek el. Sorainkba is beférkőznek, megpróbálva saját maguk iránt gyűlöletet szítani, különböző portálokkal, álvallásokkal, félkatonai és egyéb szervezetekkel. De mindegyik alkalommal lebuknak, mert már látjuk, hogy kik állnak emögött, és hogy mit akarnak tenni.
  Mindezek a dolgok csak egyet jelentenek. Azt, hogy félnek tőlünk, valódi magyaroktól, különben minek is foglalkoznának egy ilyen kis néppel. A régi, előlünk eltitkolt ősi iratokból és egyéb forrásokból pontosan tudják, a magyarság felemelkedik, hogy az Aranykorba vezesse a Földet és az Emberiséget. Amit természetesen egyrészt irigyelnek, másrészt pedig át akarják menteni magukat, vagyonukkal és hatalmukkal együtt. Ezért folyik tehát ellenünk a kíméletlen küzdelem. "

  A "király" meztelen.

  TT

  VálaszTörlés
 27. Szerencsére én kiskoromban nem néztem horror filmeket, anélkül is voltak rémálmaim szép számmal.
  Engem is a pszichológiai horrorok tudnak igazán megijeszteni, például a Dead Silence-től a mai napig a hideg kiráz, míg nővérem egyáltalán nem tartja félelmetesnek...

  TT, nem szabad megfeledkezni a fiatalabb korosztályokat megcélzó filmekről(amiket én is kihagytam a cikkemből anno), mint az amerikai pite. Az ilyen filmekben mindenféle szexuális perverzió előfordul, ezzel is rossz irányba terelve a felnövekvő generációkat.

  Az Avatar szerintem a többség számára puszta látvány, és a már általatok is említett "bűnös emberiség" teória. A filmet övező hisztériát nem is említeném, kékre festett emberkék youtube-on és reklámokban egyaránt.

  Mátrixot nagyon szeretem, azonban édesanyám korosztályának túl sci-fi az egész szerintem, és ez miatt nem a lényegre összpontosítanak, legalábbis a véleményükből ezt szűrtem le.

  300-ba nekem a perzsák túlmisztifikálása nem tetszett igazán. A halhatatlanok elit gárdáját úgy ábrázolták, mint valami élőholt nindzsákat, a rinocéroszokról és szörnyekről nem is beszélve. Valamint erősen kétlem, hogy abban az időben a kínaiakon kívül bárki ismerte volna a lőpor titkát. Ennek ellenére a spártaiak tette legalább annyira hősies, mint mondjuk Dugovics Tituszé. Nekem akkor 17-18 évesen ez jött le a filmből, és nem az, hogy:"fúj perzsák, fúj Irán".

  VálaszTörlés
 28. Moonligt

  Szerintem TT és a te korábbi írásod erről a témáról szépen kiegészítik egymást. Nagyjából egy témát dolgoztatok fel, csak más-más nézőpontból.

  Mindkettőtöké jóra sikeredett.

  Ami az Avatart illeti, több vélemény is elhangzott már a filmről. Lélekgyógyász szerint nagyon is tanulságos film. A természettel tökéletes összhangban élő őshonosok, és a kapzsi emberi mivolt összeütközése pusztán anyagi javak megszerzése miatt.

  A 3D technológia miatt a film különösen ki lett hegyezve a látványra, sőt túlságosan is. Itt érzek egy kis "csapdát" az Avatart illetően.

  Az őshonosok összhangját a természettel olyan magasságokra emelte, amit ez ember (én így gondolom) soha sem érhet el ezen a bolygón, még akkor sem, ha minden gonoszságot elfelejtünk.
  A Pandóra bolygó az emberi kreatívitás, és képzelőerő szüleménye.

  Ezt az élményt, amit az őshonosok ott átéltek mi akkor fogjuk, mikor az egyunkon lesz egy csatlakozó (Matrix) és kizárva az érzékszerveinket egy komputer fogja az agy számára szolgáltatni az elektromos jelhalmazt.

  Ha el akarsz menni nyaralni, nem lesz többé szükség arra, hogy repjegyet foglalj, csak rácsatlakozol a szuper computerre.
  Bár sci-finek tűnik, nem is állunk olyan messze ettől.

  Kraft

  VálaszTörlés
 29. Sziasztok,

  Ezt nézzétek meg : Kíváncsi vagyok a véleményetekre....

  http://vimeo.com/18346717

  bukovinai

  VálaszTörlés
 30. Kraft, a Hasonmás című film azt hiszem elég jól szemlélteti az általad előrevetített lehetőségeket, és hogy ez hova vezethetne.


  Bukovinai, köszönjük a videó linket. Nekem tetszik. :) Vannak benne számomra új dolgok, de sok információ már régóta a részemmé vált tudatosan is, hála Istennek. :)

  VálaszTörlés
 31. Megnéztem a Szertan filmet, köszi Buko!
  Elsősorban dícséret illeti a készítőt, Erikát, mert egyrészt a film hangulatában és mondanivalójában rendkívül jól központosítja a magyarsággal foglalkozók általában csapongó gondolatait, másrészt szeretetteljesen, nem rábeszélve mondja el az ő gondolatait, ami komolyan megszívlelendő. Továbbá zseniális ötlet volt az is, hogy virtuális számítógépes grafikával mutatták meg a "mesét" - így még az ebben a világban felnövő korosztály is végignézheti és tanulhat belőle.

  Van üröm is, mert szerintem még ha általában azt hisszük, jól értelmezzük ezeket a kultúránkban fennmaradt szimbólumokat, és róvásjeleket, nem biztos, hogy azt látjuk meg bennük, amit az őseink láttak, amikor kitalálták. Néha úgy érzem ebben a filmben is van elég egyéni belemagyarázás, pl. a SZÓLY az szerintem nem egyenlő a SZÓLJ-al. Ez kissé erőltetett belemagyarázásnak tűnik.

  Máshol is láttam már ilyet, pl. amikor a róvás Z betűjét a zongorabillentyű formájából eredeztetik. Ez azért baromság, mert a róvás Z hamarabb volt meg, mint a zongora (szerintem, bár az is meglehet, hogy létezett valami UFO szinti, ami nagyon megtetszett Nimródéknak :).

  TT

  VálaszTörlés
 32. Érdekes cikk, és a nagy részével egyet is értek.
  De azt hiszem többek között kimaradtak a vírusos filmek. Pl. Vírus, Legenda vagyok stb., csak ami most hirtelen eszembe jut. De a legutóbbi a Fertőzés (Contagion) az viszi a pálmát, mármint negatív értelemben. Gyanútlanul ültem le a tv elé kicsit kikapcsolódni, már ha lehetséges az ilyesmi az ilyen típusú filmek mellett, de nagyot csalódtam. Szinte ordít, hogy egy erőltetett, megrendelésre készült filmet nézünk végig, amelyben szépen bemagyarázzák, hogyan is alakul ki mostanság egy világméretű halálos járvány (ha jó emlékszem egy fertőzött denevér belekakil egy fertőzött sertés kajájába...ajjaj látjátok micsoda balszerencsés "véletlen") amelyben természetesen először millióan belehalnak...de aztán eljő a még nagyobb járványt megakadályozó oltóanyag, amelyet ezután kötelezően (hiszen senki sem szeretne túl korán a mindenható elé kerülni) mindenkinek meg kell kapnia, sőt hálás is lehet érte, szerencsésnek is érezheti magát emiatt, mert ha nem akkor...kampec...

  VálaszTörlés
 33. Na igen, itt van az a bizonyos csettintés, amikor valaki kimondja és rájövünk a dolgokra. Egyébként ahogy én látom, nálunk (Magyarország, közép-kelet eu?) még! nem annyira nagy a butulás, mint mondjuk usa és "fejlettebb" országoknál, ahol 89 előtt is teljes volt a média elnyomás. Ha megnézitek, hogy hogyan reagálnak az amerikaik mindenre, csak sikítoznak, és lefagynak (tulajdonképpen nem képesek reagálni, és gondolkodni) akkor látható mindaz amiről a cikk is szól

  VálaszTörlés