2012. június 29., péntek

Egy újabb nyílt levél Holcman Lászlótól


Egy kis adalék az esethez, hogy valamivel tisztább legyen a kép. Plusz legalább nem Árpád - többre hívatott  -írásánál megy a szájkarate...
Ez az írás sajnos azt a véleményemet látszik bizonyítani, hogy a felső vezetés előtt már jó ideje nem volt titok Szegedi származása.
Sajnos ez az incidens nagyon megosztotta a radikális oldalt, valószínűleg ez is volt a célja a kiszivárogtatásnak. De erről leginkább az érintettek tehetnek. (moonlight)

(Nyílt levél a Jobbik elnökének)
Ritkán esik meg velem, hogy bekapcsolom az egyre nagyobb szennyet árasztó dobozt, közismert nevén, a televíziót. Ha mégis, általában reggel igyekszem felkelés után megtekinteni, hogy a behívott politikusok éppen mit hazudnak.
Szent László napjának reggelén, te is ott voltál Gábor, te, akire egykor felnéztem, hittem benned, ha kellett a családommal is összevesztem, mondván, majd te leszel a Nemzet megmentője. Hogy mekkorát csalódtam benned, azt már néhányszor kifejtettem, de ahogyan az idő múlik, sajnos ez a csalódottság egyre csak nő bennem.
Korábban, már írtam hozzád egy nyílt levelet, melyben már akkor leírtam, hogy Csanádot fogjátok megtenni megyei elnöknek, és azt is, hogy a megyei Jobbik végnapjait éli. Lehet a televízióban szépet, és jót mondani, ügynöközni, és Pőszézni azokat, akik már elfordultak tőled, de az igazság előbb, vagy utóbb, de kiderül.
Így volt ez Szegedi Csanáddal kapcsolatban is, és ezzel a sornak még nincs vége, de erre már te is rájöttél. Azért folyamodok most ismét a nyílt levélhez, hogy felhívjam a figyelmedet, hogy mindig igazat kell mondani! Ezt te hangoztattad a kampány során, hogy az a probléma a többi párttal, hogy mindig mást hazudnak, és a végén saját maguk sem tudják már, hogy mikor mondanak igazat. Ebbe a hibába pedig most te is belesétáltál.
A riporterek, amikor Csanád zsidó származásáról kérdeztek, te azt felelted: „Meglepődtem, mint ahogyan Szegedi Csanád is meglepődött.”
Szerintem most kellene felállnod, és bocsánatot kérned a Jobbik szavazóitól, hiszen nyílván emlékszel arra, amikor Kisgergely Andrással felmentünk hozzád a képviselői irodaházba, hogy beszámoljunk a már ismertté vált sóstófalvai választmányi ülésről, ahol Csanád egyfajta diktátorként viselkedett, felrúgva minden alapszabályt, melyért később ti is elmarasztaltátok. Ezen a budapesti megbeszélésen mi már tudtunk Csanád zsidó származásáról, de nem akartunk belőle médiahírt csinálni, először neked mondtuk el. Ez 2010. november 18-án történt.
Soha nem fogom elfelejteni azt az arckifejezést, és az első mondatodat a hír kapcsán: Csak ennyit kérdeztél:„Hányan tudnak róla?” Hidd el, sokat gondolkoztam azóta is ezen a mondaton, de ettől rosszabb nem is lehetett volna az első reakciód!
Tehát, amikor azt mondat a televízióban, hogy meglepődtél, ez hazugság volt. Azon sem lepődhettél meg, hogy nyilvánosságra került, hiszen mielőtt szét lett terjesztve az interneten, előtte Kovács Árpi odaadta neked az anyagot, mondván, ha még szeretnél valamit tenni ebben az ügyben, akkor van 1 napod, hogy Endrésik Zsoltival megbeszéld a Parlamentben. Nem tetted!
Szegedi Csanádnak is fel lett hívva a figyelme még 2010-ben erre a tényre, tehát az ő részéről is álságos azt állítani, hogy nem tudta.
Most pedig már, amikor nehéz megmagyarázni, azt, amit nem lehet, azt mondjátok, hogy nem a származás a lényeg, hanem a tettei.
Te tudod a legjobban, hogy Szegedi Csanád és testvére miatt több mint 40 jól működő szervezet szűnt meg, olyan emberek távoztak önként, vagy lettek kirúgva, akik már akkor a mozgalom tagjai voltak, amikor időt és pénzt nem sajnálva kellett építkezni. És végül miért? Hogy a mozgalom párttá silányuljon, és olyanná legyen, mint az összes többi. Mindeközben több száz csalódott ember távozott, akiket talán már soha nem lehet arra rábeszélni, hogy a Nemzetért harcoljanak. (Ha lehet, akkor már hála Istennek pártok nélkül teszik!) És ez a ti legnagyobb bűnötök!
„És megismertétek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”
(János 8,32)
Holcman László

forrás

2012. június 25., hétfő

Kinek füle van, hallja meg!

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országházból nem látható és érzékelhető távolságból írok Önöknek, a Viharsarokból. Kásler Árpád vagyok, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke. Nem tudom, hogy mi vagyunk távol Önöktől, vagy Önök távolodtak el tőlünk, de akárhogy is legyen, a helyzeten nem változtat.


Levelem célja és szándéka megkísérelni a látszólag lehetetlent, megkísérelni azt, hogy az Önök érdekében olyan magatartásra ösztönözzem Önöket, amely magatartás következtében elkerülhetik azt a felelősségre vonást, amelyet egyébként, jónéhányan Önök közül nagy valószínűséggel, már semmilyen úton módon nem kerülhetnek el.

Önök tisztelt képviselő úrhölgyek és urak! Letértek arról az útról, amely útról egy megválasztott országgyűlési képviselő nem térhet le anélkül, hogy előbb utóbb a következményeivel ne szembesülne. Itt természetesen hozzá kell tennem, hogy tisztelet a kivételnek, bár a kivételek felsorolására nem vállalkoznék.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogköreik igen korlátozottak bizonyos tekintetben, azzal is tisztába vagyok, hogy Magyarországon nincs politikai felelősségre vonás, de itt nem politikai felelősségre vonásról van szó csupán. Itt arról van szó, hogy az Önök aktív közreműködésével Magyarország jogállamisága, a magyar állampolgárok jogai és létbiztonsága lábbal tiportatott. Oly mértékben lábbal tiporták Önök, az egyébként alapjaiban jó és hasznos törvényekkel alátámasztott jogrendet, hogy ennek következtében több ezer honfitársunk a halált választotta és több ezer árva maradt utánuk. Százezernél is több magyar állampolgár az ország elhagyására kényszerült. Tisztelt képviselők! Ezt Önök felelősségre vonás nélkül nem fogják megúszni, úgy, ahogy a néhányukat irányító bankárok sem fogják elkerülni a felelősségre vonást, és a nekik falazó felügyeleti szervek sem. Majd a jogtudósok meg fogják állapítani, hogy minek is kell pontosan nevezni a halálba kényszerítés eme formáját és az ebben való közreműködését, illetve szó nélkül hagyását, de a cinkosság nagy valószínűséggel szerepelni fog szótárukban. Emlékezzenek majd vissza ezen soraimra, ha a vádlottak padján várnak majd ítéletükre.

Tisztelt Országgyűlési képviselők! Önök semmilyen konkrét lépéseket nem tettek, hogy a kilakoltatásokat és végrehajtásokat, az adófizető magyar emberek ellehetetlenítését és nyomorba döntését megakadályozzák, még azután sem, amiután Önök helyett és a Pénzügyi Felügyeleti Szervek helyett a tényfeltáró munkánkat elvégeztük becsülettel, és nyilvánosságra hoztuk azokat.

Az úgynevezett „devizahitelek” mára már bizonyítottan a megtévesztésre, a családok összekuporgatott javainak megszerzésére lettek kitalálva és megalkuvó politikusok által meghozott rendeletekkel alátámasztva. Ez a része világosabb a napnál, de mivel nem érzelmi oldalról vizsgáljuk a dolgokat, így most ettől eltekintünk, úgy ahogy eltekintünk a megtévesztést szolgáló, alacsonyabb devizához köthető kamathirdetésektől is.

Viszont nem vagyunk hajlandóak eltekinteni a súlyos törvénytelenségektől. Itt – tisztelt engedelmükkel – a következőkről tájékoztatnám Önöket.

A kölcsönfelvevők tisztában voltak azzal, hogy forintban kapják meg a kölcsönösszegeket, még azt is elfogadták, hiszen nem volt választási lehetőségük, hogy devizában tartják nyilván a kölcsön összegét, ezt aláírták. De itt közbelép a T Ö R V É N Y, mert a törvény azért létezik, hogy élhető és jogállamisághoz méltó feltételrendszert teremtsen, megakadályozva a társadalom kiszipolyozását és alkotó munka nélküli élősködést. Nos tisztelt képviselők, néhányan Önök közül fátylat igyekeztek vonni a törvény elé és ez részben sikerült is, legalábbis annyira, hogy a törvény ezidáig nem akadályozta meg honfitársaink halálba menekülését.

A polgári törvényköny 523§ (1.) bekezdése szerint a szerződés alapján, a kölcsönösszeget rendelkezésre kell bocsájtani és azt a szerződés szerint vissza kell fizetni. Tehát tisztelt Országgyűlés, amikor egy kölcsönszerződésben le van az írva, hogy a kölcsön összege: 100.000 CHF, azaz egyszázezer svájci frank, majd a bank leírja azt, hogy a kölcsön folyósításának pénzneme: forint.

Ha ez így van, akkor a Ptk.523§ (1.) figyelmen kívül hagyták abban az esetben, ha a bank nem utalta át a 100.000 CHF-et a hitelfelvevő által is hozzáférhető számlára, majd azt nem váltotta át forintra, mivel forintban kérte a kölcsönt az Adós, hiszen ezen átváltásra még kereskedelmi árrést is alkalmaz, mint elvégzett szolgáltatás után járó jogos üzleti hasznot, holott ezt sem tehetné meg a Hpt. szerint. Ha ez nem történt meg, akkor az érvényben lévő törvények, úgy a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, mint a számviteli és a polgári törvényköny, idevonatkozó törvényei is meg lettek kerülve, nem beszélve a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem megsértéséről.

A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem

165. § (1) Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.

Ennek függvényében minden hitelfelvevő esetében az adott hitelügylettel közvetlen kapcsolatba lévő devizamozgást bizonylattal tudnia kell alátámasztani a banknak, ellentétes esetben jogtalan a devizamegfelelő összeg követelése.

„A szerződés semmis, ha jogszabályba ütközik, jogszabály megkerülésével kötötték, cselekvőképtelen személy jognyilatkozata, színlelt szerződés, kötelező alakszerűség megsértésével kötött szerződés, képviseleti jogkör hiánya, lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés, feltűnően aránytalan előnyt kikötő szerződés.

Időbeli korlátozás nélkül lehet vele élni, bárki hivatkozhat rá, a bíróságok és a hatóságok hivatalból kötelesek figyelembe venni.”

Ugyanis ha a hitelező nem tudja bizonylattal alátámasztani a törvényi előírásoknak megfelelően azt, hogy átutalta a devizaösszeget a hitelfelvevő számlájára, akkor nemcsak a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem ellen vétett, hanem a kölcsönszerződés ezáltal feltűnően aránytalan előnyt kikötő szerződéssé válik, vagyis semmis.

Tisztelt képviselők! Ha az adósoknak el kellett fogadniuk a Nemzeti Nyomozó Iroda azon határozatát, hogy „Magyarországon nincs olyan jogszabály amely kötelezővé tenné a kifolyósított kölcsönök mögé a valós fedezet meglétét” akkor ahhoz sincs közünk, hogy a bank éppen mit vált át forintra, devizát, aranyat vagy éppen platinát, egyébként is mindig banktitokra hivatkoznak mindenben. Rendben, elfogadjuk ezt is, legyen az ő titkuk, de az adósokon csakis azt követelhetik amit a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítettek, vagyis rendelkezésre bocsájtottak.

Eddig minden ez irányú kérésünk süket fülekre talált a bankok részéről és homályos mentegetőzés volt a válasz, hogy nem külön-külön váltják át a devizát. Ez nem mentség, ugyanis ha a deviza összeget bizonyítható módon nem utalta át az adós számlájára és a szerződés értelmében azt nem váltotta át forintra, akkor nincs jogalapja a követelésének, nem beszélve a fentebb felsorolt, de ide is bemásolt (165. § (1.) Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni).) törvény megsértését és figyelmen kívül hagyását, valamint a szolgáltatás nélküli kereskedelmi árrés használatát, és a nem létező árfolyam követelését.

Tisztelt képviselők! A történések alapján arra lehet következtetni, hogy a pénzügyi maffia beférkőzött az állami közigazgatásba.

A továbbiakban nem hivatkozhatnak arra, hogy nem értesültek a súlyos gazdasági és emberi áldozatokat előidéző visszaélésekről és törvényszegésekről. Kérem biztosítsanak felszólalási lehetőséget számomra, hogy személyesen is tájékoztathassam Önöket erről a tragédiáról, de addig is állíttassák le a kilakoltatásokat és végrehajtásokat, mert azok jogtalan követelések alapján történnek. Ha mindezt nem teszik meg, akkor ez a rendszer Önöket is maga alá fogja temetni.

Tisztelettel, Kásler Árpád

Kelt: Gyulán, 2012. 06. 24-én.

Az eredeti írás: http://kaslerarpad.hu/?p=1305#more-1305

2012. június 19., kedd

Így változik a munka világa júliustól

Július 1-jétől hatályba lép a tavaly decemberben megszavazott új Munka Törvénykönyve, amely alapvető szemléleti változást hoz a munka világában. Még kérdéses, hogy a szereplők miként reagálnak erre. Csökkenthetőek lesznek a műszakosok bérpótlékai és könnyebb lesz kirúgni a határozott idős dolgozót.


Alapvető változás: a szemlélet
Az alapvető változás az új Munka Törvénykönyvében szemléleti. Már nincs általános tilalom, hogy ne lehessen a törvény betűjétől a munkavállaló hátrányára eltérni. A törvény külön, minden egyes témafejezet végén megjelöli, miben nem lehet eltérni, miben csak a munkavállaló javára. Kizárásos alapon derül ki, milyen esetekben lehet eltérni a munkavállaló hátrányára is.
Ez a munka világa minden szereplőjének új. Eddig a foglalkoztatók "rátapadtak" a jogszabályra, és egyértelműen tudható volt, mire lehet törvényesen számítani a munkaszerződés aláírásakor. Júliustól ez megváltozik, és különösen azoknál a cégeknél van esély erre, ahol szakszervezet, illetve kollektív szerződés működik. Mégpedig azért, mivel a szakszervezet által kötött kollektív szerződés térhet el legszélesebb körben a munka törvénykönyvében megfogalmazottaktól, és a legnagyobb szabadság kollektív szerződés esetén van abban, hogy a munkavállaló hátrányára is eltérjenek.
Amennyiben a cégnél nem létezik kollektív szerződés, és nincs is olyan szakszervezet, aki ilyet köthetne, akkor az üzemi tanács is köthet a munka feltételeit érintő megállapodást. De az üzemi tanács nem változtathatja meg a munka díjazásával kapcsolatos kérdéseket, például, hogy mennyi bérpótlékot fizetnek az egyes műszakokban a vállalatnál.
Ha nincs a munkáltatónál érvényes kollektív vagy üzemi megállapodás, még a munkaszerződésben is van lehetőség eltérésre. Fontos azonban, hogy a munkaszerződés alapesetben csak a munkavállaló előnyére térhet el a törvénytől, kivéve, ha a törvény kifejezetten engedélyt ad a negatív eltérésre. Tehát a munkaszerződés szintjén lesz leggyengébb a rugalmasság.
Ebből következik, hogy az új törvény inkább a nagyobb vállalatok számára ad lehetőséget a lazításra és a rugalmas foglalkoztatásra, annak ellenére, hogy a kormány egy évvel ezelőtt a Magyar Munka Tervben még azt ígérte, az új Munka Törvénykönyve a kkv-k érdekeit helyezné előtérbe azzal, hogy a foglalkoztatotti létszám alapján differenciálná a törvényi előírásokat. Az új jogszabállyal ez nem valósult meg, mert ahol nincs szakszervezet, ott az üzemi tanáccsal köthető ugyan megállapodás, de üzemi tanács létrehozása csak 50 fő feletti létszámnál kötelező, ez alatt életszerűtlen is. A kis- és középvállalkozásoknál nincs üzemi tanács, nincs szakszervezet, nincs kollektív szerződés. Magyarországon nem létezik a nyugati országokban jellemző ágazati szerveződés.
Csökkenhet a bér
A változások között talán a legerősebb a dolgozók pénztárcáját is érinti, júliustól ugyanis nem lesznek bebetonozva a különböző munkaidőhöz kapcsolódó bérpótlékok. Bár a törvény felsorolja a túlórát, vasárnapi pótlékot és műszakpótlékot, mindezek nem szerepelnek az eltérő rendelkezések védett tételei között, a kollektív szerződés tehát akár a munkavállaló hátrányára is eltérhet. Például nem fizet vasárnapi pótlékot, vagy nem 50%-ot, hanem csak 30%-at. Ha a kollektív szerződésben az áll, hogy nincs túlóra pótlék, akkor már nem lehet a munka törvénykönyvére hivatkozni, hogy de az jár.
A kormány szerint nem életszerű, hogy ez megtörténjen, arra hivatkozva, hogy nehezen elképzelhető az, hogy a kollektív szerződésben a szakszervezetek ilyesmit aláírjanak. Csakhogy a hamarosan életbe lépő új munka törvénykönyvének kibogozása is nehézkes, pont a számos eltérő rendelkezés miatt.
Könnyebb lesz kirúgni
Az új Munka Törvénykönyve több rugalmas foglalkoztatási formára is lehetőséget teremt, bár kétséges, hogy az osztott munkavállalás mennyire lesz népszerű. Például az, hogy ugyanazt az állást egyszerre többen töltsék be, vagy egy adott munkaszerződésben két munkáltató szerepeljen.
Annál inkább népszerű lehet a határozott idős foglalkoztatást érintő változás. A rugalmasságot fokozandó a jogszabály szerint a munkaszerződés a határozott idő lejárta előtt is felmondható lesz, nem tesz különbséget a törvény határozatlan és határozott időre foglalkoztatott között. Korábban a határozott idős munkaszerződést egyoldalúan csak rendkívüli okok miatt lehetett felmondani, ellenkező esetben a szerződést felrúgónak a hátralévő időre ki kellett fizetnie a munkabért.


Folytatás a RICHPOI.COM-on >>>  

2012. június 16., szombat

Eközben Görögországban...

Bár megcsonkított országhatárainkon belül nagy problémának tűnik a devizahitelezés, amiről elég sok szó esett mostanában, ám ha felemeljük a fejünket és körbenézünk a nagyvilágban, akkor bizony a devizahitel kérdése kezd zsugorodni, és minden egyéb őrület, ami ma a magyar hont foglalkoztatja. Felhozhatnám példának a küszöbön álló III. világháborút, a demokráciák gyorsított ütemű felszámolását, a globális népírtást, de mivel a hétvégén választások lesznek Görögországban, érdemes egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni. A tét most nem az, hogy a bal-, vagy a jobboldal nyer, hanem az, hogy Görögország kvázi gyakorlati államcsődje után "hivatalosan" is csődbe megy-e, vagy még egy rövid ideig fenntatják a látszatot, hogy menthető a menthetetlen. És itt most nem csak Görögországra, hanem az Euróra is gondolok. De nem akarok elkalandozni a témától. Maradjuk Görögországnál, és álljon itt egy rövid, életszerű helyzetjelentés a mediterrán országból, a demokrácia bölcsőjéből:


A hazai médiában sajnos alig olvasni valamit arról, mi zajlik ezekben a napokban Görögországban. Elvont elemzéseket, körülményes latolgatásokat közölnek az újságok, amelyeket jobbára külföldi forrásokból vesznek át, de olyasféle kezdeményezéssel én nem találkoztam, hogy valamelyik szerkesztő leült volna a telefonhoz és fölhívta volna Jorgoszt és megkérdezte volna tőle: te mi van veletek? Én megtettem.

Menekül a pénz

görögben 1.jpgGörög ismerőseim egyike – kis kerámia-manufaktúra tulajdonosa – a következőket mondta el: – Az emberek, ha tehetik, semmit nem vásárolnak, nem adnak ki egy petákot sem, mert arra számítanak, hogy a drachma visszavezetése és azonnali leértékelése után a most félretett euró nagyjából kétszer annyit fog érni. Azaz bármilyen csekély összeget tudnak most félretenni, az holnapra megduplázódik. A bankok előtt hosszú sorok kígyóznak, mindenki veszi ki a pénzt, hogy otthon a párnacihában őrizgesse. A bankautomaták már régen kiürültek, és nem is tölti fel azokat senki. Nincs mivel.
A vállalkozókat mindez kétféleképpen érinti. Egyrészt ők is mentik a pénzüket, másrészt alig akad megrendelésük, mert a pénzmentés miatt most csak a legszükségesebb beszerzéseket bonyolítják a cégek. Barátom szerint: – Gyakorlatilag leállt a gazdaság. A vállalkozások, üzletek túlnyomó része bezárt, és mindenki nagyon tart attól, hogy belátható időn belül nem is indul újra.
Azért persze akad néhány üzlet, ami nyitva tart. – Az élelmiszerboltokban tolonganak az emberek és mázsaszám vásárolják a tartós élelmiszereket. Konzervek, liszt, cukor, minden fogy, amit félre lehet tenni, amit akkor is meg lehet majd enni, amikor leáll az egész ország. Mert a görögök most attól tartanak, a legrosszabb még hátra van.

Ha nincs áram

görögben 2.jpegA megtakarítási szándék miatt ugyanis a közüzemi számlákat senki nem fizeti be. Mindenki abban bízik, hogy a drachma visszavezetése után, még a várható büntetéssel együtt is, olcsóbban fogják rendezni közműtartozásaikat, mint most. Csakhogy így a közműcégeknek semmi bevétele nincs. – Ez azért óriási gond – magyarázta barátom – mert Görögországban az áramot többnyire gázüzemű erőművekben állítják elő, s ha a szolgáltatónak nincs bevétele, akkor nem tud gázt vásárolni, és így természetesen termelni sem tud. Most tehát mindeni attól tart, hogy napokon belül leáll az egész országban az áramszolgáltatás.

És a legaggasztóbb az, hogy a holnaptól való félelem azokon is úrrá lett, akik nem a megtakarítási szándék miatt kerülték eddig a boltokat, hanem egyszerűen azért, mert nincs miből vásárolniuk. Most ők is aktívabban lettek: – Minden reggel arra ébredünk, hogy tucatnyi üzletet fosztottak ki az éjjel. Akinek nincs miből vásárolnia, az is tudja, hogy túl kell élnie a holnapot, és szerez magának, ahogy tud. A rendőrség, úgy tűnik, nem sokat tehet, mert a fosztogatók bandákban járnak, és elég szervezettnek tűnnek. Mellesleg a rendőrség sem tudja, mit kellene csinálnia. Ott is csak emberek dolgoznak, akik ugyanúgy félnek a holnaptól, mint a többiek.

Ugye akadnak még páran, akik emlékeznek az Egyesült Államok és Kanada egy részét érintő 2003-as hatalmas áramszünetre. Bár a New York nagyobbik hányada csupán egyetlen napra borult sötétbe augusztus 14. és 15. között, az áramkimaradás az USA északkeleti részén és Kanadában jelentős területeken négy napon át tartott, sőt a metropolison belül is voltak ilyen zárványok. A sötétbe borult helyeken gyakorlatilag egyetlen éjszaka alatt kiürült az összes üzlet. Sokan attól félnek, hogy, ha tényleg lekapcsolják az áramot, akkor a görög nagyvárosokban elszabadul a pokol.

Ilyen körülmények között sem a turistákra nem lehet számítani, sem az exportra termelő vállalkozások nem tudnak működni. – Hülye vagy? Hogyan termeljek áram nélkül? És ami a legrosszabb: ha néhány hónapig nem tudom kiszolgálni a külföldi vevőimet, akkor találnak helyettem más beszállítót. Percek alatt elveszíthetik a görög cégek a piacaikat.

A végeken

görögben 3.jpgVidéken és a szigetvilágban más a helyzet. Görögország jelentős területein élénk a kisüzemi mezőgazdaság, és még a külföldiek által látogatott helyek nagy részén is inkább afféle melléküzemág a turisták kiszolgálása. A parasztok pedig különösebben nem aggódnak: – Minden vidéki családban van valaki, legalább egy nagypapa, aki még mindig őrzi a hagyományos gazdálkodási rendet. Legelnek a kecskék, kapirgálnak a tyúkok, virágzik a veteményes… A gazdák többsége csak a vállát vonogatja. Azt mondják, majd előszedik a petróleumlámpát a padlásról, aztán megy minden tovább, mint ahogy kétezer évig ment. Azt hiszem, igazuk van.
Barátom szerint a görögök többsége lélekben már fölkészült Európa elhagyására. Úgy tűnik, tudják, mi vár rájuk és belenyugodtak a változással járó megrázkódtatások elviselésébe. – Nem vagyok valami nagy közgazdász, meg politikai szakértő – magyarázta ismerősöm –, de itt most mindenki elemzéseket olvas, holnapot latolgat. A többség, az általam érzékelt többség, úgy látja, ma már nem a görögökön múlik, hogy kilépünk vagy sem. Mi mennénk. Nekem az a benyomásom, mintha az EU ragaszkodna foggal-körömmel ahhoz, hogy maradjunk. Fenyegető elemzéseket írnak, mélységesen sötét jövőt jósolnak nekünk. De itt sokan úgy gondolják, ezek a szólamok csak az alkudozás részei. A hazai sajtó, különösen a baloldali újságok, ugyanis azt is megírják, hogy lehet saját útja Görögországnak. Olyan, mint Argentínáé. De hát ki tudja…

Ki tudja?

És vajon Magyarországot mekkora fáziskéséssel éri utol a görög csőd? Mert azt tegyük tisztába, hogy Magyarországra is ez a sors vár....Anonymus

2012. június 13., szerda

Kemény szavak..

Kásler Árpáddal a Komlómédia készített egy riportot. A hosszas beszélgetés esszenciáját egy majdnem 20 perces videóba sikerült összesűríteni. Szánjátok rá azt a 20 percet, érdemes.

A videó az alábbi linkről indul

2012. június 12., kedd

Az idősgondozásról - Miskolci tudósítónk jelenti

Évek óta működik Miskolcon és környékén egy díjmentesen igénybevehető idősgondozói hálózat, melyet a Forrás Közösségi Központ Szolgálat működtet állami támogatással. Ez a tevékenység közel 600 idős ember napi problémáinak megoldását jelenti, nem beszélve arról, hogy több tucatnyi embernek -gondozónak- jelent/jelentett szerény megélhetést. A jelek szerint ennek most vége szakad Miskolcon. Nyilván a társadalmi gondoskodás, és a munkahelyteremtés jegyében..A fenti hírrel csak az a baj, hogy nem teljesen igaz, mivel a Forrás Közösségi Központ Szolgálat szerette volna folytatni az amúgy jól működő házi segítségnyújtást, csak ezt nem tették lehetővé. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt felhatalmazás alapján 2012. május 17. napján megtartott ülésén úgy döntött, hogy nem ad ki támogató nyilatkozatot az Újszövetség Gyülekezet fenntartásában működő Forrás Közösségi Központ Szolgálat részére. Így legalább 500-600 idős ember maradhat ellátás nélkül, ugyanis a önkormányzat saját fenntartásban működő Miskolci Családsegítő Központ nem ingyen, hanem kemény magyar forintért vállalja csak az idősek gondozását. Természetesen ezt a cseppet sem lényegtelen információt a cikk nem említi meg.
Na igen ez a mai nagy magyar valóság  a mostanra már megszokottá vált hazugságokkal átszőve.


Gigi

2012. június 11., hétfő

Kaptunk egy kis haladékot olaj ügyben Földanyától? Esetleg tudatos lépés a bolygó méretű sakktáblán?

TT barátunktól kaptunk egy érdekes hírt, gyorsan meg is osztom veletek:


Bazhenov shale, Szibéria.

Hasonló, mint a Bakken, csak 80-szor akkora. Kb. 25-ször nagyobb, mint Magyarország. A Bakkenből 500 ezer hordó jön naponta. Ez 80-szor akkora, mint mondtam. A technológia létezik. A Bazhenov is létezik. Becslések szerint másfél-kétezer milliárd hordó olaj van ott. Meg egy kis gáz. (Összehasonlításul: a világ éves olajfogyasztása 30-35 milliárd hordó.) A hírt nyilván se megerősíteni, se cáfolni nem tudom, de hogy nagy őrület fog kezdődni, az egyszer biztos.


Szóval úgy néz ki, hogy nincs még egyelőre peak oil, ember kért, Földanya adott még egy kis haladékot. Ráadásul az oroszok azért nem olyan hülyék mint mi, akik zsebpénzért eladtuk a bányajogokat, sőt a bányákat kompletten. A kérdés persze fennáll, hogy OK van ott egy marha nagy olaj lelőhely, no de ettől nekünk olcsóbb lesz-e a benzin?? Vagy továbbra is az a fasza, hogy a készleteiken ülő USA és papírfecnije szabja meg a hordó árát? Hm. Érdekes fejlemények lesznek szerintem ebből még, bár az is lehet, hogy ott kéne hagyni a francba azt a sok olajat, mert amíg állandóan új lelőhelyekre bukkannak, addig nincs kellő motiváció áttérni a már létező alternatív energia technológiákra... Mindenesetre komoly váltás szag van a levegőben! :)

Üdv, TT

2012. június 8., péntek

2012. június 7., csütörtök

Róna Péter elmondja a tutit Surányi Györgynek...

Ehhez nem kell kommentár.. 1:50-től...És még egy Róna Péter "gyöngyszem"..

2012. június 5., kedd

Az RVMP megalakulása és Kásler Árpád kitartása megmozdított valamit..

Amíg az ember súlytalan, addig beszélhet össze-vissza, a lőtéri kutya sem törődik vele. A magam részéről legalábbis ezt tapasztaltam eddigi életemben. Érdekes történetről számolt be Kásler Árpi barátunk, ami számomra azt jelzi, hogy Árpi tényezővé vált a magyar politikai palettán, bár "versenytársai" ezt nyilván fanyalogva kommentálnák. A történetet megírta honlapján, amit nagyon helyesnek tartok. Ha a "Mágnások köre" tiszta szándékkal ajánlotta amit ajánlott, akkor meg fogják érteni Árpi lépését, ha nem, akkor valószínűleg nem látogatják meg többször.. Árpit egyenes, becsületes embernek ismertem meg, és ezúttal sem csalódtam.  Kiragadtam egy részletet az írásból, ami érzésem szerint a dolog esszenciája, de érdemes elolvasni az egész írást:

..."Az egész beszélgetés nem tartott tovább öt percnél és az volt a lényege, hogy az RVMP (rendszerváltó mozgalom) miatt jöttek üzenetet közvetíteni. Pontosabban azt, hogy HA ELÉRKEZIK az idő, akkor mely iparmágnásokra számíthatunk a rendszerváltáshoz szükséges anyagi támogatást illetően és hogy érdemes lenne bővíteni az RVMP vezetését tapasztaltabb emberekkel, ők ebben tudnak segíteni..." Tovább a cikkhez>>>

Nagyon jó lenne, ha az egyszerű emberek megértenék, hogy nekik kell közvetlenül munkával, és más módon is támogatniuk az RVMP-t, mert ha a "Mágnás tőke" megjelenik egy párt finanszírozásában, akkor attól kezdve már nem az erkölcs, nem az emberiesség, nem az élet fejlődését szolgáló törvények, hanem az üzleti érdekek, a kicsinyes bosszú, vagy egyszerűen a hatalom-mánia kezdi el befolyásolni a szervezet működését.
Nagyon örülnék, ha az RVMP megmaradna abban a tiszta formájában, amit megismerhettem belőle, és biztos vagyok benne, hogy amíg Kásler Árpád szabja az irányt, addig ez így is marad.

2012. június 4., hétfő

Trianonra emlékezünk - 1920 június 4. 16:30.

http://www.trianon.hu/keret.phtml?/trianon/tria1920/

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe Apponyi Albert könyvét, melyben fájó részletességgel lehet olvasni a trianoni döntés következményeiről, illetve korabeli pontos statisztikai adatokról: Igazságot Magyarországnak! (A Babits kiadó jelentette meg néhány évvel ezelőtt reprint kiadásban, nekem ebből sikerült szereznem egy példányt)