2011. január 20., csütörtök

Nyílt levél Orbán Viktorhoz! Dr. Dániel Péter írása

Érdekes írást kaptam ma délután. Mivel nyílt levél, gondolom nem probléma, hogy kiteszem az oldalra. Lehet benne olvasni mindenfélét és talán olyat is, ami nem azonnali hatást vált ki... De pont ez a lényeg... Kíváncsian várom, hogy kinek mi szúrja a szemét.. :o)
Íme az írás:

Tudod kedves Viktor, mostanában nagyon sokat gondolok Rád, sokat gondolkodom
Rólad és a tetteidről. Talán azért is, mert nem is olyan rég még az egyik nagy példaképem voltál, ráadásul pedig meglepően sok a közös vonás is az életünkben.
A példaképem volt az a fiatal demokrata, az a szabad és jó hírű férfi, az a bátor és értelmes jogász, aki a rendszerváltozásunk hajnalán elmondott egy történelmi jelentőségű beszédet a Hősök-terén, kockáztatva ezzel akár a szabadságát, a későbbi pályafutását és a karrierjét is. A példaképem volt ez a fiatal "forradalmár", mert úgy láttam, hogy megalkuvást nem ismerve, bátran küzdött egy új és szebb világért, a szabadságunkért és a demokráciáért.

Igyekszem hát méltóvá válni e példaképemhez.

Mostanában sokat tűnődöm, hogy vajon miket mondana az a fiatal forradalmár, ha találkozhatna a jelenlegi önmagával. Talán a "földbe akarná döngölni" a jelenlegi önmagát és milyen igaza volna.

Tudod Viktor, mi egy helyütt katonáskodtunk, hiszen az akkori "előfelvételis" rendszer és a szocialista óvatosság jegyében minden, kissé gyanús jogász-jelöltet a messzi, zalaegerszegi laktanyában képeztek ki a hazánk védelmére. Emlékszel még az illegális sörözésekre a kantin mögött?

Aztán egy helyütt, az ELTE Állam és Jogtudományi Karán csodálkoztunk rá a
római jog kristály-tiszta és koherens rendszerére, tanultunk a legalapvetőbb és elidegeníthetetlen emberi és polgári jogokról, no meg persze a büntetőjog zárt, szigorú és logikus rendjéről is. Emlékszel még az illegális sörözésekre a büfé mögött?

Később pedig egy helyütt tanulgattuk a DEMOKRÁCIÁT és vitatkoztunk róla, sokszor éjszakába nyúlóan, a Bíbó István Szakkollégium épületében, a demokratikus gondolatok fellegvárában. Nomen est omen. Emlékszel még az éjszakába nyúló illegális sörözésekre?

Azon is sokat tűnődöm mostanában, hogy vajon mit szóltunk volna akkoriban, ha valaki egyszer csak belépett volna a szobába, a vita közepén, úgy 2-3 sör után és ezeket mondta volna nekünk :

"Tudjátok lesz majd 20 év múlva Magyarországon egy új rendszer, a nemzeti együttműködés rendszere, melyet majd a parlamentáris demokrácia helyett kínál fel a nemzetnek az akkori miniszterelnök, egy elsöprő, 2/3-os választási győzelmet követően. Erről az új rendszerről korábban senki nem hallott és semmilyen jogi háttere sem került kidolgozásra. Ezzel az új rendszerrel kapcsolatosan soha, senki, egyetlen egyszer sem egyeztet majd, egyetlen ellenzéki párttal, civil-, szakmai- vagy érdek-képviseleti szervezettel sem. Ennek az új, furcsa és teljességgel kidolgozatlan rendszernek az lesz majd a hivatkozási alapja, hogy az akkori miniszterelnök - már a választások éjjelén - forradalomnak fogja nevezni a demokratikus választásokat, előkészítve így a terepet a különböző rendkívüli intézkedéseknek a kormány részéről. Aztán az új rendszer jegyében a kormányzat megszüntet majd minden egyeztetést az ellenzéki pártokkal, sőt még a törvényjavaslatokat is csak és kizárólag egyéni képviselői indítványként fogja majd benyújtani a Magyar Országgyűlésben, tudatosan megkerülve és negligálva ily módon még a parlamenti bizottságokat is.
Az új rendszer jegyében a kormány megszüntet majd minden egyeztetést és konzultációt a társadalommal és a civil-szervezetekkel. Az új rendszer jegyében a kormány folyamatosan demagóg pótcselekvéseket fog végezni, a felelős kormányzati munka helyett. Az új rendszer jegyében visszamenőleges hatályú, törvénytelen törvényeket fognak majd sorozatban hozni, melyek sértik a legalapvetőbb és nemzetközi egyezményekkel is védett jogelveket, a hazai jogállami normákat, sőt az elidegeníthetetlen emberi jogokat is. 
Az új rendszer jegyében eltörlik majd például az előzetes letartóztatások felső, garanciális időhatárát, lehetővé teszik házkutatások tartását házkutatási engedély nélkül és gyermekeket is elzárásra ítélhetnek, csekély tárgyi súlyú ügyekben. Az elzárásokról pedig akár bírósági titkárok is dönthetnek majd, hogy így később, az esetleg oda is kinevezett pártkatonák - lásd Stumpf István alkotmánybíró úr törvénytelen kinevezését - segítségével esetleg meg tudják majd félemlíteni a demokratikus ellenzék vezetőit vagy elnyomást tudjanak gyakorolni a büntetőjog eszközeivel, tetszésük szerint, bárki ellen. Az új rendszer jegyében egyébként majd indoklás nélkül lehet kirúgni a közszféra területén dolgozó terhes édesanyákat vagy az éppen betegállományban lévőket is. Az új rendszer jegyében, visszamenőleges hatállyal emelnek meg majd adókat, természetesen ezt is úgy, hogy senkivel, így az érintettekkel sem egyeztetnek."

Azon tűnődöm, hogy mit válaszoltál, mit válaszoltunk volna ennek az embernek, miközben előadja ezeket az antidemokratikus képtelenségeket.

Lehet, hogy végigkergettük volna a Ménesi úton?

Tudod Viktor, nekem a jogi karon Fodor Gábor tanította a filozófiát és az etikát. Tudod, az a Fodor Gábor, aki számos társával együtt már évekkel ezelőtt elhagyott Téged és a FIDESZ-t, valahol félúton a Simicska-féle cégbirodalom kiépítése és a párt teljes, bolsevik típusú és vezérelvű centralizációja között. Ők már akkor látták, amit mára már az egész nemzetközi közvélemény és persze a hazai, józan és értelmes demokraták is látnak. Tudom, hogy kb. 2,5 millió szavazód még nem látja ezt, de hidd el, az ősz végére már ők is látni fogják.

Keserves lesz az ébredésük.

Nagyon sok honfitársammal együtt figyeltük döbbenten az 1998-2002 közötti hatalomgyakorlásotokat, az önkényeskedő túlkapásokat és törvénytelenségeket. Döbbenten figyeltük a pökhendi, demokratához és felelős politikushoz is méltatlan, "döglött dakota lovas" válaszaidat a jogos és súlyos vádakra, kérdésekre. Aztán 2002-ben már nemcsak döbbenten, hanem egyre növekvő rémülettel is figyeltem, figyeltünk, egyre többen. Rémülten vettem észre, hogy a beteges hatalomvágyad immár teljesen elvakított, hogy a parlamentáris demokráciát megtagadva, felelőtlen utcai politizálásba kezdtél. Rémülten figyeltem a megváltozott retorikájú beszédeidet, melyekből egyre inkább sugárzott a türelmetlen és erőszakos, demokratához méltatlan gyűlölet. Rémülten figyeltem, hogy a 2006-ban, a Gyurcsány Ferenctől elszenvedett választási vereséged aztán végleg átszakította a gátat Benned és már nemcsak a demokráciának, de a jognak, sőt a józan észnek is hátat fordítottál.
Rémülten néztem, ahogy vérig sértett önérzeted, vélt megaláztatásod miatt már be sem jártál a magyar Országgyűlés épületébe és ahogy az üres széksorok vádlón kiáltottak minden értelmes demokrata felé.

Tudod Viktor egy demokratikus választáson mindig van ám vesztes, de ettől "a haza még nincs ellenzékben".

Kedves Viktor, a demokrácia nem egy felesleges "duális erőtér", melyre nincs szükség. Tudod, a demokratikus baloldal nem torzult genetikailag, sőt, furcsa anyagból sincs gyúrva és nem veti magát törvényszerűen a saját nemzetére. Tudod, Viktor, ezek demokratához méltatlan, veszélyes gondolatok, ám és főleg nagyon-nagyon messzire vezetnek. Tán emlékszel még rá, Viktor, hogy a demokratikus baloldal nem élt vissza a maga 2/3-os hatalmával 1994-1998 között és nem harsogta, hogy a "genetikailag torzult jobboldal" két igazságtalan háborúba sodorta hazánkat és bizony ezenkívül is sok-sok törvénysértést követett el a történelmünk során. Tudod, Viktor, a Trianon-hisztéria, a Horthy-nosztalgia és az avítt szentkorona-tan nem ad ám megoldást a modern kihívásokra. Főleg pedig nem helyettesíthetik a felelős és értelmes kormányzati munkát.

Amúgy, remélem, hogy Pozsgay elvtárs jól halad a szentkorona-tanos alkotmányozással, gondolom őt leszedtétek már a Kubatov-listáról is, amolyan megtért "házi-komcsiként".

Döbbenten és rémülettel figyeltem a polgári-körök kiépítését és az azokból törvényszerűen kisarjadt, jobbik-gárda mozgalmat, melyek már nemcsak a demokráciát, de nemzetbiztonsági érdekeinket, nemzetközi megítélésünket és hazánk békés jövőjét is nyíltan sértik, veszélyeztetik.

A gárda-perben az egyik felperesi beavatkozó jogi képviseletében vettem részt, és így talán én is hozzátehettem ügyvédként valamit ahhoz a sikerhez, hogy végül is jogi úton betiltásra és feloszlatásra került a „magyar gárda” a felelőtlen utcai politizálásodnak és gyűlölet-kampányodnak e "törvénytelen gyermeke". Szomorúan látom persze ügyvédként és törvénytisztelő állampolgárként, hogy az időközben jogerőssé is vált bírósági ítélet betartatásáról természetesen Te sem gondoskodsz.

Itt jegyezném meg egyébként, kedves Viktor, hogy ha pár száz megtévesztett és felhergelt fiatal ráront a nemzet fővárosára, barikádokat emel a semmiért és felgyújtja a TV székházunkat, akkor a demokrácia joggal védheti meg magát. Vigyázz kérlek, mert ráadásul nagyon veszélyes precedenst teremthet a felmentésük és rehabilitációjuk.

Mindezek alapján talán megérted már, hogy pár nappal ezelőtt miért nyomtam egy kaszinótojást az egyik "Orbán-bullád" közepére. Ha nem is a ?nemzeti együttműködés gránit talapzatán? de a polgári engedetlenség morális, illetve a bíbói demokratizmus és szabadság talaján állva, felháborodva és kétségbe esve. Nem bohóc tréfának szántam, vagy mai divatos szóval élve, nem "celebkedésnek".

Kétségbe esett sikolynak, segítség kérő kiáltásnak szántam. A világ felé, Európa felé, a hazám, Magyarország felé, meg persze minden értelmes és józan, szabadság-szerető demokrata felé.

Döbbenten látom ugyanis, hogy időnként már csak a művelt és demokratikus Európa segítségére számíthatunk, a saját kormányunk törvénytelen ámokfutásával szemben. Lex-Járai. Média-csomag.

Ugye emlékszel még kedves Viktor : "A HAZA NEM LEHET ELLENZÉKBEN!"

Így tiltakoztam hát, mivel az általatok kiadott és kötelezően kifüggesztetett politikai kiáltványt jelképnek tartom. Az önkényes és dilettáns kormányzati hatalomgyakorlás jelképének. A demagóg és értelmetlen
kormányzati pótcselekvések jelképének. Az elvtelen politikai hűségnyilatkozatok jelképének. A "Cipolla"-féle, cinikus, hazug és groteszk varázslat jelképének.

Hiszen hazánkban már nem a nemzeti együttműködés a tét, hanem a demokráciánk megőrzése. Az a tét, hogy tagjai tudunk-e maradni az Európai Uniónak, a művelt, demokratikus világnak. Az a tét, hogy meg tudjuk-e egyáltalán őrizni a parlamentarizmusunkat, a jogállamiságunkat és az Európai kultúr - körhöz méltó, modern és koherens jog-rendszerünket. Az a tét, hogy vajon folytatjuk-e felelőtlen robogásunkat az IMF-fel és az Európai Unióval szemben, az államcsőd rémisztő szakadéka felé és végképp elszegényedünk, leszakadunk-e Európától.

Egy ember gátlástalan és beteges hatalomvágya miatt. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr egyéni ambíciói és érdekei miatt. Miattad, kedves Viktor.

De hát tudod Te ezt, kedves Viktor, hiszen egyszer az egyik "lendületes" beszédedben, több más meglepő dolog mellett, azt is mondtad nekünk : "Kedves barátaim, van élet az Unión kívül is."

Én most nagy-nagy tisztelettel és demokratához méltó óvatossággal ezt mondom Neked: "Kedves Viktor, van élet ám a miniszterelnökségen kívül is."

Kérlek, ne rombold le felelőtlenül azt a demokráciát, mely a Te nagyon gyors és kezdetben még nagyon megérdemelt felemelkedésedet is lehetővé tette, s mely Téged és családodat is gazdaggá, befolyásossá és hatalmassá tett. Kérlek, hagyd meg nekünk a rendszerváltozás óta közösen elért sikereinket és ne hazudd azt a szemünkbe, - egyéni és önzőérdekeidtől vezérelve -, hogy az elmúlt 20 évünk csak valami zűrzavaros időszak volt, melyben még önrendelkezési jogunk sem volt.

Hiszen volt önrendelkezési jogunk és együtt építettük fel azt a demokratikus jogállamot, melyre a törvényszerű hibák ellenére is, mind büszkék lehetünk, s melyet Európa is befogadott és elismert.

Bevallom, egy dologban azért egyetértünk a NENYI buta és hazug szövegével kapcsolatosan. Az 1998-2002 közötti időszak azért tényleg elég zűrzavarosra sikeredett...

A Simicska és Schlett-féle cégbirodalom körül Josip Tot és Kaya Ibrahim nevű, álnok útlevelek settenkedtek, a családi kőbányák teljes gőzerővel működtek, hazánk kék egén Grippenek száguldottak, messzi, offshore-tájak irányában, a szentkorona vígan hajókázott egy szebb jövő felé, az APEH épületeiben lezajlott a "hosszú-bájtok éjszakája", a Millenáris park környékén pedig még a kutyák is fánkot ettek és kvarcórát viseltek. Zöld mezőinken döglött dakota lovak vágtáztak, kék folyóinkon pedig az Ezüst hajó úszott a biztos happy end irányában ...bár az is igaz, hogy ekkoriban még nem voltak legalább "Orbán-bullák" a falainkon.

Az az egyik legnagyobb baj ezzel a butácska-bulláddal kedves Viktor, hogy teljesen hülyének nézel minket és ostoba gyerekként kezelsz, mikor kötelezően kirakatsz egy ilyen demagóg falragaszt a mi pénzünkön, a mi adónkból működő és elméletileg ugye párt semleges közintézményeink falaira, felélesztve ráadásul ezzel a rossz emlékű 50´-es évek "legszebb" hagyományait.

Tudod, Viktor, még meg is érteném, ha mondjuk idősebb lennél pár évvel és Brezsnyev elvtárs pénzén tanultál volna a moszkvai Lomonoszov egyetemen. De hát Te Soros György pénzén tanulhattad a jogot és a demokráciát az Egyesült Királyságban. Így aztán meg persze végképp érthetetlen és felháborító ez az egész. Ideje hát nyíltan kimondani, hogy "meztelen a király", hisz Babits Mihály óta azt is tudhatjuk már, "vétkesek közt cinkos, aki néma".

Szóval, kedves ex-példaképem, mindezek miatt nyomtam én azt a bizonyos kaszinótojást a bullád közepébe. Bár tartozom még egy vallomással. Én azt a kaszinótojást tulajdonképpen a Te arcod közepébe nyomtam ezzel a gesztussal, ellen-fülke-forradalmári hevülettel a demokrata lelkemben.

Ez a kaszinótojás volt az én "földbe-döngölős" beszédem, feléd és a kormányod felé, melynek természetesen minden lehetséges jogi és egyéb következményeit is emelt fővel vállalom.

Végezetül hadd idézzem másik nagy példaképem, Bíbó István egy agyonidézett és értelmezett sorát: "Demokratának lenni annyi, mint nem félni." Legyen ez mindkettőnkre igaz, Tisztelt Miniszterelnök Úr, kedves Orbán Viktor, arra az új közmondásra is tekintettel, mely szerint : "Jobb ma egy kaszinótojás, mint holnap egy kordon-bontás."

Tisztelettel :

dr. Dániel Péter
(ember, jó hírű, szabad férfi, demokrata, magyar állampolgár és ügyvéd)

18 megjegyzés:

 1. Ejj, de nem szeretem én ezt a liberális siránkozást. Persze pár dologban egyet lehet vele érteni, ettől függetlenül elég anti-magyar, kozmopolita beállítottságú emberke.

  "Döbbenten és rémülettel figyeltem a polgári-körök kiépítését és az azokból törvényszerűen kisarjadt, jobbik-gárda mozgalmat"

  Ezek a júdeaiak tényleg mindentől rettegnek :D Ettől függetlenül érdekes ez a Jobbikkal kapcsolatos pár sor.

  VálaszTörlés
 2. moonlight,

  kezdem úgy érezni, hogy valami szőr került a liberális palacsintába.. Mintha azt üzenné a cikkíró, hogy b@z+ Viktor, nem ez volt megbeszélve...

  VálaszTörlés
 3. Fura egy írás, de nem hiszem, hogy különösebben figyelmezni kéne rá.
  A mi politikai diskurzusainkat azért jócskán átitatja a sematizmus. Érthető, hiszen mindenkinek van más dolga és számtalan megoldandó problémája.
  A sematizmuson azt értem, hogy mi csak a politika legkülső szintjét érzékeljük, ami nem hiba, hiszen nagyon kevéssé láthatunk a kulisszák mögé.
  Amit az ember megállapíthat, az a fő csapásirány. E szerint a nemzetinek nevezett, azért jócskán heterogén tábor, Orbán Viktort egyértelműen az elit emberének tartja. Szerintem, ez nincs teljesen így. Hiába döntőek a gazdasági és hatalmi érdekek, az egyes politikusok egyénisége, képességei, lelki motivációi, álmai, céljai ezt nagymértékben befolyásolják, sőt sokszor ki is siklatják, az elit által kívánatosnak tartott irányból.
  Korunknak jó ideje a személy megvalósításának irányába kellene mennie. Az elit legfontosabb végső célja ennek pont az ellenkezője, a teljes „deperszonalizáció”. Nem csoda, hogy egyre több homok, sőt szikladarab kerül a jól tervezett fogaskerekek közé, pont ezen a területen. A teremtés törvényeit nem lehet likvidálni! Csak hát, a fekete mágia mániás „mesteri”, ezt nem tudják. Mer csak, fekete mágusok.
  Orbán Viktor és a malterkeverők kölcsönösen utálják egymást. Orbán mégis figyelemmel van javaslataikra, tanácsaikra. Azt, hogy magában erről mit gondol, nem tudjuk. Amit láthatunk az, amit megvalósít.
  A malterkeverőknek azt is tudomásul kell venni, hogy Orbán igen népszerű. Ezért voltak kénytelenek elfogadni.
  Orbán az elit ember is , meg nem is. Hogy mit akar valójában, nem tudni. Képes-e rá? Na ez egy érdekes kérdés!

  VálaszTörlés
 4. Basszus, valakinek meg kellene magyarázni a libsikratáknak, hogy Orbán az általuk imádott Európai Unió egyik fő politikai zsoldosa. A narancs korszak azt is jelenti többek közt, hogy már a fingok összetételének is meg kell egyeznie az uniós normákkal és évekig a csapból is az uniós propaganda fog folyni és a bérek az Uniót irányító "transznacionális" óriásvállalatok igényeikhez lesznek tovább is igazítva. Azt persze elhiszem, hogy az uniós-narancsos-lex-ide-lex-oda korszak igazi paradicsom az ügyvéd és egyéb jogász fauna számára, vagyis biztosan nem ők fogják kifogásolni az unió-kompatibilis tartós magyar melós nyomorát.

  mm

  VálaszTörlés
 5. Gandy : Ez nem csak Orbán Viktorra igaz. Ez mindenki másra is. Mármint, hogy emberek és a többi ember hatással van rájuk. Nem önmagukban cselekszenek, hanem a közvetlen környezetük befolyásának nyomására.

  Orbán a világot a közvetlen környezetének az ingereiből tudja csak megítélni mint ahogy mi is mindnyájan.(a saját környezetünk jelzéseiből. Számunkra az a valóság amit látunk, érzünk, hallunk, megtapasztalunk) Minél több tudatos felébredt gondolkodó lesz, annál nagyobb lesz ennek a hatása a többi ember környezetében.

  Így lép működésbe a 100 majom elve. A tömeg megnyilvánulásának nagyon nagy szerepe van a többi ember viselkedésére. Minél többen lesznek felvilágosulva annál nagyobb az esély arra, hogy a dolgok jó irányba változzanak.

  Orbán Viktor se tudja ez alól kihúzni magát és senki más se...

  bukovinai.

  VálaszTörlés
 6. Un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru.

  Pierre Dac

  VálaszTörlés
 7. Szia Gandy,

  én sem gondolom hogy érettségi tétel lenne ebből a levélből, de érdekesnek találom magát a jelenséget. Orbán Viktor az egyik legtehetségesebb, legjobban képzett és tapasztalt politikus Magyarországon, elég széles nemzetközi ismeretségi körrel. (gyorsan leírom, hogy nem vagyok a fidesznek elkötelezett híve)
  Lehet ezen vitatkozni, de nagyjából ez a helyzet. Hogy mennyire hazafi, azon szintén lehet vitatkozni, de ahogy Bukovinai is mondja, Orbán is sokféle hatásnak van kitéve, nem lehet könnyű neki lavírozni a különböző külső-belső elvárások között. Mert azt látni kell, hogy nem csak Soros próbál itt diktálni..
  Az mindenesetre látszik, hogy az enyhén (legalább látszólag) nemzeti irányultságú lépéseivel olyan érdekeket sért, amik eddig biztonságban érezték magukat. Nyilván, akik elvesztik ezzel biztosnak hitt pozícióikat, azok most nyavalyognak..
  Meglátásom szerint Magyarország gazdaságilag és erkölcsileg olyan mélyre süllyedt, hogy egy soft diktatúra akár jót is tehet, így vagy úgy..
  A nagy kérdés, hogy lesz-e olyan kormányunk végül, aki képes lesz lesz@rni azokat az EU és egyéb idegenérdekű diktátumokat, amik fenntartják a jelenlegi kómás állapotot, és találni olyan nemzetközi partnereket, akikkel valóban kölcsönös előnyökre épülő együttműködés lehetséges.
  Merthogy az EU-val amolyan csendőr pertuban vagyunk, mi magázódunk, ők meg naponta letegeznek minket.
  Orbán elég tökös gyerek ahhoz, hogy néhány láncot lerázzon, a többit meg majd lerázzák mások, ha neki nem megy..
  Végül mindannyian azt a tervet hajtjuk végre, amit a teremtő kitalált..

  VálaszTörlés
 8. Szia bukovinai!

  Hát ezt írtam én is, legalábbis szerintem.

  Szia Velorex!

  Jól tetted, hogy kitetted, mivel gondolkodásra serkenti azt, aki gondolkodni akar.
  Igen, Orbán Viktor tehetséges és kiemelkedik a magyar politikusok közül. Nem lavírozik rosszul,szent igaz. Az EU mostani kiosztása valljuk be, jól esett a szívünknek. Okozhat még meglepetést is mindannyiunknak, ez az ember.
  A bajom Vele igazából az, hogy csak politikus, nem államférfi.
  Tetszik a gondolatod a láncrázásról.
  Sokszor próbálom folyamatában szemlélni az eseményeket úgy, hogy több ember is áll a folyamatok ívében. Lényeg, hogyha valakinek kihullik a zászló a kezéből, a másik vegye fel. Az sem rossz, ha váltva viszik, csak egy irányba menjenek. Érdekes dolog ez, hiszen az egy tervben sok feladat van, csak meg kell találni melyik a miénk.

  Ui.: Elnézést tegnap elírtam a nick nevemet, egy másikat (Gandy) használtam. Fárasztó nap volt.

  VálaszTörlés
 9. Nem értem tisztán ezt a diszkurzust. Most visszaugrottunk az időben vagy mi a szösz?

  Olyan kérdések merülnek fel, hogy Orbán hazafi-e vagy sem? Globalista-atlantista párti-e vagy sem? Jóban van e a kőmüvesekkel vagy sem?
  A magyar népet szolgálja-e vagy sem?

  Komolyan mondom nem hiszem el, hogy itt tartunk.
  Főleg azok után, hogy már a Jobbik is nagyjából le lett írva.

  VálaszTörlés
 10. Kraft,

  talán semmi sem teljesen fehér vagy fekete... Az egész bejegyzés apropója részemről az volt, hogy most olyanok támadják Orbán Viktort, akikről eddig a blog-társadalom egy része azt gondolta, hogy a háttérben egy csapatban játszanak... Egyre megosztottabb a helyi és a globális elit is.
  Orbán Viktor elég kemény gyerek ahhoz, hogy félreállítson néhány olyan embert, akik gátolják az előrehaladásban (az országot is). És azt nagyon is el tudom képzelni, hogy a Jobbik illetve a nemzeti oldal terveibe ezek a "leszámolások" beleillenek. Lássuk be, hogy a teljes Jobbik frakciónak nincs olyan széles háta a politikai küzdőtéren mint Orbán Viktornak, és a nagypolitika véleményem szerint még mindig a rövid vagy hosszabb távú érdekegyezések mentén folyik, nem pedig magasztos elvek alapján.
  Az persze jó lenne, ha államférfiak ülnének a parlamentben, de eljöhet még az az idő is. Legyünk már egy kicsit bizakodók..

  VálaszTörlés
 11. Velorex

  Hogy mennyire nem fekete-fehér történet a politika, abban maximálisan egyetértek, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a "nemzeti" színjáték, ami ma Magyarországon folyik.

  Itt már a legutolsó kis hivatal is "nemzeti", köszönhető Orbánnak, csak egy baj van mindezzel.
  Lassan már nincs nemzet.

  Lehetünk bizakodók Velorex, de egyelőre semmi megalapozott okunk sincs erre. Ez nem pesszimizmus, hanem realista látásmód.

  Megoldódott a devizahitelesek problémája a moratóriummal? Nem, sőt súlyosbodott a sokak által félreértelmezett törvény miatt.

  Mi történik a magánnyugdíj befizetésekkel?
  Több, mint 70%-a államadósság törlesztésre megy, a maradék résszel folyó hiányt foldozzák, magyarán beledobták ezt a pénzeszközt a kamatkizsákmányolás feneketlen kútjába. Orbán ebben társ volt.

  Válságadó. Mi a mérleg? Pillanatnyi többletbevétel a költségvetésnek, de hosszabb távon meglesz a megoldás a továbbterhelére.
  A bankok már most megkezdték az alkalmazottjaik elbocsátását.

  Orbán 1 millió munkahelye. Parasztvakítás.
  A 16%-os adókulccsal Orbán világossá tette, hogy kikre számít ebben az országban, és kik azok, akiket ki kell "nyírni".

  A futószalagos törvényhozásnak köszönhetően soha nem volt még ekkora fejetlenség a törvénykövetésbe, törvényértelmezésbe.

  MAL Zrt botrány. Felelős egyelőre nincs. A védőügyvédek meggazdagodtak az adományokat széplopták, az iszapot nem takarították össze.

  West Balkán. A történet nem a halottak miatt érdekes, hanem az miatt, ami ezmiatt felszínre került. A drogkereskedéstől a tiltott helyen való működéstől minden, amit el tudsz képzelni.
  A gyanusítottak szabadlábon, míg Budaházy még mindig sitten.

  Csak morzsák a második Orbán kormány alatt történtekből, aki velem ezek után el akarja hitetni, hogy Orbán talán mégis jó útra tér...
  Nos reménytelen feladat előtt áll.

  És a közeljövő? Orbán és az alkotmányozó nemzetgyűlés? A februárra várható "strukturális reformja"? Ugye tudod Velorex, hogy ez mit hoz az pl. az eü.-nek?

  Hát ennyit dióhéjban Orbánról.

  Ja és még valami. Aki azt gondolja, hogy a Fideszt Orbán irányítja... Lehet, hogy téved.

  VálaszTörlés
 12. Velorex, szerintem nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy Orbán bármi mást szolgál, mint az EU szuper-államot. Ha igazán meg akarod érteni, hogy mi folyik Mon a rendszerváltás óta és, hogy mihez asszisztál maga Orbán is amióta csak a politikába került, olvasd el ezt a cikket és gondold, hogy nem Lettországról van szó, hanem Magyarországról, mert ami az uniós gyarmatosítást és az ál-nemzeti politikusok közreműködését illeti, a helyzet tök ugyanaz: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22846 Magyarán, ez az EU egy neoliberális tákolmány és Orbán az egyik leghűségesebb szolgája. Ami a szájkosártörvény kritikákat illeti, az EU 3 vezető politikusai támogatják Orbánt (Barroso, van Rompoy és Ashton).

  mm

  VálaszTörlés
 13. Elolvastam a cikket Mózes, sajnos teljesen igazat ír... Tavaly év elején töltöttem néhány napot Rigában, és tragikus állapotokat láttam. A gyógyszer ártámogatások megszűnte (és általában az egészségügyi megszorítások) miatt a családokat nyomorba dönti, ha mondjuk egy rákos vagy krónikus beteg van a családban, mert nem tudják kifizetni a havi több százezer Ft-nak megfelelő összeget. Nagy a munkanélküliség, a közel 30%-ot kitevő orosz kisebbséget utálják mint varjú a rothadt tököt. Sokan elhagyták az országot, és külföldön kerestek boldogulást. Amúgy vannak csili-vili plázák, adidas, Nike, haverok, buli, fanta, meg minden amit akarsz, csak letteket nem látsz ezeken a helyeken vásárolni...
  A 2,2 milliós lakosság szerencséjére vagy pechjére az ország fontos kereskedelmi útvonal illetve központ, volt már évszázadokkal ezelőtt is. Hosszú ideig volt német fennhatóság alatt (ez látszik az építészetén) és orosz megszállás alatt is nyögtek sokáig. A reptéren nem egy kipás embert lehetett látni, tehát a mai napig jelentős szerepe van a területnek.
  Ha nálunk is ezt a modellt vezetik be, akkor nem lesz gond a budapesti közlekedéssel sem, mert nem fogja futni benzinre az átlagembernek...
  Szóval jó lenne, ha nem lenne igazad..

  VálaszTörlés
 14. Mi is relytőzik valóban olyan nagy szavak mögött, mint "demokrácia", "jogállam", "szabadság", stb.? Válasz: kifosztás és rabszolgaság. Nézze meg mindenki ezt a rövid videót, ha meg akarja érteni, hogy mitől döglik a légy:
  http://www.yv.hu/play_a_video.html?autostartvideoplaying=true&uploadedfileidhash=315dc59fed8f545a2f08b47d4388f7d8

  mm

  VálaszTörlés
 15. Ez az Mózes, látom nem fordultál vissza. Szóval érdemes a politikusainkról vitázni?Üdv.
  Szulthan

  VálaszTörlés
 16. Az a meggyőződésem, Szulthan, hogy csak olyan kormányfőben lehet megbízni, aki saját élete árán is hajlandó szolgálni nemzete érdekeit. Ez valszeg mindig is így volt. Miként lehetne megbízni olyan vezérben, akinek sok személyes veszíteni valója van, ha nemet mond gátlástalan predátoroknak? Nemzeti vezérnek lenni nem szakma vagy karier, sem hobby, hanem szakrális hivatás. Mikor volt utoljára nemzeti vezérünk?

  mm

  VálaszTörlés
 17. Jó, ELSŐRE SOKAT ÍRTAM, (nem ment át!),

  most röviden: Dr. Dániel Péter ELMEBETEG, tudat- és személyiségzavaros.

  Keveri az időt és az eseményeket a fentiekben. NEM VOLT BARÁTJA soha OV.
  Dániel egy SZADESZOS zsidó és most GYURCSÁNYISTA, közeli haver a Félnótással.

  Nem példaképe Viktor, hanem az emésztő gyűlölete tárgya.
  EZ A PASI - többszöri figyelmeztetésem után - most MEGKAPJA A FEGYELMI/ETIKAI eljárást és elbúcsúzik az ügyvédi hivatástól!!!

  VálaszTörlés
 18. Kündü, Kündü, te télleg nagyon elmerokkant vagy. Mikor rúgtak ki téged az Ügyvédi Kamarából, ésmióta nem gyakorlod a praxisodat - 'egészségügyi okok' miatt? Jobb lenne, ha lecsitulnál, vagy esetleg Törökországba emigrálnál, az onogur haverjaid biztos szívesen látnak - törökül meg majd megtanulsz, hiszen te nyelvzseni vagy, ugye? :)

  VálaszTörlés